Наблюдава се намаляване броя на рисовите лица и на потенциалната щета за фиска, като приходите от данъци и осигуровки за първите 6 месеца на 2022 г. достигнаха близо 15 млрд. лв. - с над 1,6 млрд. лв. повече в сравнение с миналата година.

Това се казва в съобщение на Националната агенция по приходите (НАП) във връзка със старта на две информационни кампании: "Заплата в плик" и "Данъчно-осигурителни рискове".

В друго съобщение НАП прави разбивка на постигнатото. 

Над 14,9 милиарда лева са постъпленията за периода, общо,с 1,6 млрд. повече на година база. 

До края на юни приходите за централен бюджет са близо 8,2 млрд. лева, като данъкът върху доходите на физически лица е почти 2,2 млрд. лв.; 1,7 млрд. лв. е корпоративният данък и повече от 4 млрд. лв. - ДДС.

Приходите от осигурителни вноски към 30 юни са около 6,3 млрд. лв., в това число над 3,7 млрд. лв. са за държавно обществено осигуряване, 1,6 млрд. лв. - за здравноосигурителни вноски, и 920 млн. лева за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Най-висок е ръстът на постъпленията при корпоративен данък - 38 на сто. Приходите от данък върху доходите на физическите лица се увеличават с близо 8 на сто, а осигурителните вноски растат устойчиво с над 12 на сто спрямо същия период на миналата година, допълват от НАП.

"Отличните резултати, които отчитаме, се дължат както на партньорския подход от страна на НАП към бизнеса и гражданите, така и на тяхното добросъвестно поведение. Удовлетворени сме от факта, че за пореден път наблюдаваме увеличение на доброволното деклариране и плащане от страна на данъкоплатците. Уверени сме, че с тези темпове ръстът на приходите през 2022 г. ще надмине очакванията ни", каза по повод поредния рекорден ръст в приходите.

С двете информационни кампании НАП иска да насърчи гражданите и бизнеса да спазват доброволно своите задължения и да запознае работниците и служителите с рисковете, ако се съгласяват да се осигуряват на по-нисък от реалния си доход, като вземат част от възнаграждението си в плик, се отбелязва в съобщението.

По данни на НАП запознаването на фирмите и физическите лица с техните права и задължения има положителен ефект върху тяхното поведение на данъкоплатци.

Изтъква се, че през последните години приходната агенция отчита трайно повишаване на доброволното спазване на данъчно-осигурителното законодателство в резултат от съчетаването на контролни мерки и комуникационни действия. 

Двете кампании акцентират върху ползите за обществото от доброволното деклариране и внасяне на данъци и осигурителни вноски, както и на щетите, които причинява недобросъвестното поведение, посочват от НАП.

Всеки служител може сам да изчисли колко би загубил в следващите години, ако не се осигурява върху заплатата, която получава в действителност чрез т. нар. "калкулатор на загубите" в сайта: https://zaplatavplik.bg. Той дава възможност на потребителите, след попълване на данни за реалния и декларирания доход, да разберат от колко средства ще се лишат в бъдеще под формата на неизплатени средства от болнични, майчинство, обезщетения за безработица, както и пенсии.

Чрез "Фейсбук" страницата на НАП: https://www.facebook.com/NationalRevenueAgency обществеността ще бъде информирана за ползите от внасянето на осигуровки върху реалния размер на заплатата, доброволното деклариране и плащане на данъци, изискването и съхранението на касовите бележки при покупка на стока или услуга.