Общо 74 187 осигурени лица от подалите 88 381 заявления през третото тримесечие на 2021 г. са променили участието си във фондовете за втора пенсия. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 301 297 085 лв., сочат обобщените данни на Комисията за финансов надзор (КФН) на база междинните отчети на частните пенсионносигурителни дружства.

От началото на годината до 30 септември осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди са общо 221 534 лица, а общият размер на прехвърлените средства е 881 173 537 лв. По видове фондове разпределението за периода 1 януари - 30 септември 2021 г. е следното:

  • в универсалните пенсионни фондове (УПФ) 204 078 лица са променили фонда си от общо 3 853 932 души осигурени;
  • в професионалните пенсионни фондове (ППФ) 16 251 лица са сменили фонда си от общо 314 375 осигурени;
  • в доброволните пенсионни фондове (ДПФ) 1 205 лица са сменили фонда си от общо 16 251 осигурени.

Така обобщените данни показват, че към 30 септември 2021 г. общо осигурените в трите вида пенсионни фондове са 4 813 190 лица, а натрупаните средства са общо 18 045 366 775 лева, от които 15 437 785 063 лева с в УПФ, 1 331 037 534 лева са в ППФ и 1 276 544 178 лева в ДПФ.

Най-много са осигурените в УПФ:

  • 3 857 298 лица, от които 1 997 718 мъже и 1 859 580 жени;
  • следвани от ДПФ: 644 197 лица, от които 367 512 мъже и 276 685 жени;
  • ППФ: 305 046 лица, от които 262 048 мъже и 42 998 жени;
  • в единствения Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми (ДПФПС) "ДСК Родина" са осигурени 10 034 лица, от които 3 086 мъже и 6 948 жени* и 18 375 лева активи.

*Едно лице може да се осигурява в ДПФ, вкл. и ДПФПС, по повече от един договор.

3e-news.net