Министерството на икономиката съобщи, че се присъединява към обжалването на решението на Софийския градски съд (СГС), с което в петък (25 юни 2021г.) беше временно спряно вписването в Търговския регистър и РЮЛНЦ на новите Надзорен и Управителен съвет на Българската банка за развитие (ББР).

"Точно по този казус имаме пълно несъответствие със закона, защото актовете на Българската народна банка не могат да бъдат спирани. Когато вече пет седмици водим битката тази банка да започне да работи за обществото, за малките и средни предприятия, да не се дават на осем фирми един милиард, когато вече всичко е завършено и казва, че щом БНБ го е одобрила, трябва да се впише и не може да се спира, се получава едно дълбоко вътрешно убеждение на Мария Вранеску. Тя е взела решение днес в несъответствие със Закона да спре това назначение", каза преди ден икономическият министър Кирил Петков. В ефира на БНТ той обвини съдийката Мария Вранеску, че е взела решение в несъответствие със закона.

Вчера ББР оспори пред Софийския апелативен съд спирането на вписването на новите членове като незаконосъобразно.

Същевременно, беше подадено и ново искане за вписване на одобрените от БНБ членове за Надзорен и Управителен съвет на ББР в Търговски регистър и РЮЛНЦ. Припомняме, че преди 2 седмици Българската Народна банка одобри новия Устав на ББР, според който съставът на двата съвета може да бъде от три на седем членове. Така, независимо от подадените жалби от старите членове, в Управителния съвет на банката трябва да се впишат Владимир Георгиев, Цанко Арабаджиев и Крум Георгиев, а в Надзорния съвет влизат Валентин Михов и Васил Щонов. Що се касае до договорите за управление и контрол на освободените членове на двата съвета те вече са прекратени и те не могат да ръководят дейността на служителите на банката.