Изминалата 2022 година беше една от най-успешните за българските банки в историята.

Годината завърши със съвкупна печалба за банковата система от близо 2.1 млрд. лева.

Това е повече от 600 млн. лева над печалбата, реализирана година по-рано.

Колко спечелиха родните банки в последните 10 години?

Общо в шест от годините между 2013 и 2022 г. банковата система в страната е генерирала печалби за над 1 милиард лева.

Това не се е случило само в периода от 2013 до 2015 година, както и през пандемичната 2020 година.

Рекордните 2.079 млрд. лева са от 2022 г., а през 2018 и 2019 г. банките в страната завършиха с положителен финансов резултат от над 1.67 млрд. лева.

2021 и 2016 г. също попадат сред топ 5 на най-успешните години за банковата система. Данни на Българска народна банка показват, че тогава са реализирани печалби за респективно 1.415 млрд. лева и 1.262 млрд. лева.

Шестата година, в която печалбите надхвърлиха 1 млрд. лева е 2017-а. Тогава банките регистрираха положителен финансов резултат от 1.174 млрд. лева.

Справка на Dir.bg показва, че в периода 2013-2022 г. банките в страната са реализирали съвкупни печалби за 12.328 млрд. лева.

Това прави по 1.23 млрд. лева средно на година или по над 140 хиляди лева на час.