Износът на стоки през ноември 2020-а е възлизал на 2,48 млрд. евро за ноември 2020 г., като намалява със 175.8 млн. евро (6.6%) на годишна база. Това става ясно от последните данни на Българската народна банка за платежния баланс на страната.

За месеците от януари до ноември 2020 г. износът възлиза на 24,939 млрд. евро като намалява с 2,087 млрд. евро (7.7%) в сравнение с този за същия период на 2019 година.  

Вносът на стоки през единадесетия месец на годината е 2,793 млрд. евро, като нараства с 23 млн. евро (0.8%) спрямо ноември 2019 г. За периода от януари до ноември 2020 г. вносът е 26,414 млрд. евро, като намалява с 2,919 млрд. евро (10%) спрямо същия период на 2019-а.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни се повишават със 122 млн. евро за ноември 2020 г., при увеличение със 103.7 млн. евро за ноември 2019 г. За единадесетмесечието преките чуждестранни инвестиции в страната нарастват с 843.9 млн. евро (при увеличение с 1,225 млрд. евро за януари - ноември 2019 г.).

Преките инвестиции в чужбина за ноември 2020 г. нарастват с 1.6 млн. евро, при ръст от 64.3 млн. евро за ноември 2019 г. За периода от януари до ноември 2020 г. преките инвестиции в чужбина се увеличават със 100.7 млн. евро (при повишение с 415.1 млн. евро за януари - ноември 2019 г.).