Външната ни търговия с Европейския съюз и с трети страни намалява значително обемите си през 2020-а, сочат последните данни на Националния статистически институт (НСИ).

За първите 11 месеца на годината общото външнотърговско салдо, което представлява  износът минус вноса е отрицателно и възлиза на 4,472 млрд. лева.

Към края на ноември от България са изнесени стоки на обща стойност малко над 50 млрд. лв., което е със 7.8% под отчетеното година по-рано.

Само през ноември 2020 г. общият износ на стоки възлиза на 4,847 млрд. лв. и намалява с 9.6% спрямо същия месец на предходната година.

За единадесетмесечието общо в страната са внесени стоки на стойност 54,484 млрд. лв., или с 9.9% по-малко спрямо същия период на 2019 година.

През ноември 2020 г. общият внос на стоки намалява с 0.5% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5,677 млрд. лева.

Търговия с ЕС

От януари до октомври 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 5.6% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 29,762 млрд. лв., а вносът на стоки от ЕС спада с 10.9% и достига 29,823 млрд. лева.

Само през десетия месец на 2020-а експортът на стоки от България за ЕС намалява с 5% спрямо октомври предходната година и е в размер на 3,321 млрд. лева.

Същевременно за първите 10 месеца на годината износът на някои стоки се е засилил - най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019-а е отбелязан в секторите:

  • "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (37.9%) 
  • "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (28.4%).

А най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (42.1%).

Вносът на стоки в България от ЕС през периода от януари до октомври 2020 г. спада с 10.9% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 29,823 млрд. лева.

В същия период най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия. Като най-голямо увеличение на годишна база е отчетено в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (8.8%). А най-голям спад - в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация" (53.0%).

През десетия месец на годината импортът на стоки в България от държавите - членки на ЕС, намалява с 12.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3,347 млрд. лева.

Трети страни

През първите единадесет месеца на 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 12.3% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 16,958 млрд. лева. 

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 54.9% от износа за трети страни.

Само през ноември износът на стоки от България за страни, извън ЕС спада с 20.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1,555 млрд. лева.

За единадесетте месеца от началото на годината най-голям годишен ръст е отбелязан в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (40.4%), а най-съществен спад  в секторите:

  • "Минерални горива, масла и подобни продукти" (59.0%);
  • "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (26.9%).

Вносът на стоки в България от трети страни през първите 11 месеца на 2020-а намалява с 9.6% за година и възлиза на 21,133 млрд. лева. 

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия и Украйна.

През ноември 2020 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 3.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2,149 млрд. лeвa. Като най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в секторите "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (94.2%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (81.5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (50.6%).