Възможни са различни варианти за преизчисляване на пенсиите, които може да постигнат различни резултати. При единия вариант ще бъдат засегнати по-малко хора, при другия - малко повече. Възможна е и комбинация от двата варианта. При всички случаи е въпрос на финансови възможности, отбеляза Иван Нейков.

- Г-н Нейков, преди дни служебният министър на финансите Асен Василев съобщи, че с експерти се обсъжда дали в рамките на актуализация на бюджета може да бъде направено преизчисляване на пенсиите. Според вас дошъл ли е моментът за преизчисляване на пенсиите?

- Тази тема се дискутира вече няколко години. Всички експерти предлагаха да не се отлага този въпрос, защото колкото повече се отлага, толкова по-скъпо ще струва.

Вечната теза, която се лансира е, че няма пари, а сега пандемията доказа, че пари има. Горе-долу половината от парите, които са необходими за едно такова осъвременяване, всъщност ги дадохме като социално подпомагане.

- Дали едно преизчисляване на пенсиите би могло да компенсира евентуалното спиране на месечната добавка от 50 лева за пенсионерите?

- Хората не си делят парите - тези са ми добавка, тези - осъвременяване, а тези пенсия. Те получават парите си накуп. От тази гледна точка чисто управленски е добър ход да се използва инструментът на осъвременяването, с който да бъде продължено това, което се правеше с тази добавка от 50 лева.

Самото предоставяне на тези 50 лева като пенсия беше нонсенс, защото тези пари нямат нищо общо с осигурителния принос на хората. Това си беше класическо социално подпомагане, а не социално осигуряване.

Каквато и да е целта тя не бива да води до дестабилизация в осигурителния ни модел. Такъв подход да даваме наравно пари на хората без да има връзка с техния осигурителен принос разрушава доверието в осигурителната система. Това е опасното и тревожното. Хората имат нужда от пари - това е вярно, само че затова има система за социално подпомагане. А ние, както се казва разваляме къща, за да построим колиба.

- Кой според вас е най-справедливият вариант за преизчисляване на пенсиите?

- В момента се обсъждат няколко варианта, които да постигат различни резултати. При единия вариант ще бъдат засегнати по-малко хора, при другия малко повече. Има и комбинация от двата варианта, която е възможна. Нека експертите на НОИ да довършат тези механизми, които в момента се подготвят. Тогава в рамките на едно широко обсъждане да се реши кой от вариантите да бъде приложен.

Разбира се, трябва да знаем, че първо, няма всички хора да бъдат засегнати. Става дума преди всичко за пенсии от предишни години, а не от последните години. Те ще бъдат коригирани.

Второ, всичко зависи, колко средства ще бъдат предоставени и как - дали наведнъж или на етапи. Това ще определя и темпото, с което ще бъде направено това осъвременяване, дали отведнъж или за някакъв по-дълъг период - на стъпки. Да се постигне това осъвременяване е въпрос на конкретни финансови възможности.

- До кога според вас трябва да се разчита на швейцарското правило - то ли е оптималният вариант за увеличение на пенсиите?

- В момента, да. Това е годишният коректор на размера на пенсията, който включва в себе си и плюсове и минуси. Плюс е годишното увеличаване на средния осигурителен доход, а минусът е размерът на инфлацията. По този начин всяка година се постига един сравнително балансиран коректив. Има си разбира се трески за дялане, но в момента по-добро нямаме.

- Предвид наближаването на месец септември и очаквания старт на изплащането на "вторите" пенсии от частните фондове - как смятате, успяха ли последните промени в КСО да постигнат целта си и в крайна сметка две пенсии да не се окажат по-малки от една?

- С последните изменения бяха направени добри настройки на уредбата на изплащането на втората пенсия. Сега координирането на действията от втория стълб е правилно и справедливо т.е. размерът на пенсията от първия и от втория стълб е обвързан с осигурителния принос. Затова смятам, че имаме добра уредба.

Няма универсален отговор на въпроса дали две пенсии не са по-малко от една. Трябва да е ясно, че ще има голям брой случаи, в които е по-добре хората да си получат и двете пенсии. Ще има и случаи, в които прехвърлянето на парите от втория стълб в НОИ ще бъде по-изгодно. Моят съвет е всеки, на който му предстои пенсия да потърси информация и от капиталовия си фонд и от НОИ при различните варианти, каква пенсия ще получи. Трябва да му отговорят и двете институции и тогава човек ще има информацията, за да направи своя избор. Иначе има риск да вземе решение, което не защитава неговия интерес.