Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ще предостави кредит от 500 млн. долара за строителството на  Трансадриатическия газопровод (ТАП), съобщи днес пресслужбата на ЕБВР.

"Съветът на директорите на ЕБВР одобри отпускането на кредит от 500 млн. долара за строителството на Трансадриатическия тръбопровод, който е приоритетен проект на Европейския съюз", се посочва в съобщението.

Общата дължина на ТАП е 878 км, от които 550 км ще минават през северната част на Гърция, 215 км - през територията на Албания, 105 км - през Адриатическо море и 8 км - по територията на Италия. Първоначалният му капацитет ще бъде 10 млрд куб. м газ годишно.

Очаква се, че строителството на ТАП, чиято стойност се оценява на 4,5 млрд. евро, ще приключи през 2020 година. Тогава ще започнат и първите доставки на азербайджански газ за Европа.

ТАП е част от проекта "Южен газов коридор" (ЮГК), предвиждащ да се изгради тръбопроводна инфраструктура за доставки на азербайджански газ от находището Шах-Дениз до Европа. ТАП ще бъде съединен с Трансанадолския газопровод (ТАНАП), който също е част от Южния газов коридор.