Министерството на финансите пласира съкровищни облигации в размер на 300 млн. лв. при отрицателна лихва. Това става ясно от съобщение на сайта на Българската народна банка (БНБ). Става въпрос за емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 24 февруари 2026 година.

До участие в аукциона били допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 458,5 млн. лева. Постигнатият коефициент на покритие е 1.53. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 100.28 лв. на 100 лв. номинал. Среднопретеглената годишна доходност е в размер на -0.10 на сто.

Най-голям интерес към аукциона е проявен от банките (89.3%), следвани пенсионни фондове (6.7%), застрахователните дружества (0.7%) и други инвеститори (3.3%).

Припомняме, че наскоро ведомството не одобри заявени поръчки за ДЦК за 200 млн. лева. Тогава инвеститорите поискаха по-висока доходност.

Днешният аукцион е четвърти опит за тази година на държавата да пласира вътpeшeн дълг. На 22 февруари беше плacиpaн вторият зa 2021 г. вътpeшeн дълг в paзмep нa 200 млн. лв. чpeз eмиcия 5-гoдишни дъpжaвни цeнни ĸнижa. С поемането на втория дълг за годината общият размер на дълга на вътрешния пазар за 2021-а възлиза на 500 млн. лева. Както Dir.bg писа първият за годината търг на ДЦК се проведе на 15 февруари, когато бе пласиран дълг в размер на 300 млн. лв. чрез емисия 10.5-годишни държавни ценни книжа.

Уточняваме, че максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет, е 4,5 млрд. лв., предвижда Емисионната политика на Министерството на финансите за тази година.

МФ си запазва правото си при необходимост да променя предварително анонсираната Емисионна политика в рамките на законово утвърдените лимити.

Припомняме, че на 6 април 2020 г. с актуализация на бюджета лимитът за държавния дълг "скочи" от 2.2 млрд. лева до 10 млрд. лева.