Министерството на финансите не е одобрило заявените поръчки, за държавни ценни книжа (ДЦК), става ясно от съобщение на БНБ. От документа става ясно, че инвеститорите са искали по-висока доходност от 10,5-годишните държавни ценни книжа в обем от 200 млн. лева с падеж 17 август 2031 г.

До участие в аукциона били допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 353 550 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 29 200 000 лева. Постигнатият коефициент на покритие бил 1.77. А средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки била 98.24 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, всички постъпили поръчки били отхвърлени. От ведомството ще предлагат за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип, допълват от БНБ.

За трети път тази година държавата се опита да пласира вътpeшeн дълг на 8 март. На 22 февруари дъpжaвaтa успя да плacиpa втория зa 2021 г. вътpeшeн дълг в paзмep нa 200 млн. лв. чpeз eмиcия 5-гoдишни дъpжaвни цeнни ĸнижa. С поемането на втория дълг за годината общият размер на дълга на вътрешния пазар за 2021-а възлиза на 500 млн. лева. Както Dir.bg писа първият за годината търг на ДЦК се проведе на 15 февруари, когато бе пласиран дълг в размер на 300 млн. лв. чрез емисия 10.5-годишни държавни ценни книжа.

Уточняваме, че максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет, е 4,5 млрд. лв., предвижда Емисионната политика на Министерството на финансите за тази година.

МФ си запазва правото си при необходимост да променя предварително анонсираната Емисионна политика в рамките на законово утвърдените лимити.

Припомняме, че на 6 април 2020 г. с актуализация на бюджета лимитът за държавния дълг "скочи" от 2.2 млрд. лева до 10 млрд. лева.