В края на юли 2021 година брутният външен дълг на България (частен и държавен) е в размер на 40,5277 млрд. евро (61,7% от прогнозния БВП), като се увеличава с 2,9423 млрд. евро (повишение със 7,8%) спрямо края на юли 2020 година, когато брутният външен дълг беше в размер на 37,5855 млрд. евро. Това показват данни на Българската народна банка (БНБ), цитирани от БНР.

Брутният външен дълг в сектор държавно управление към края на юли 2021 г. нараства с цели 35% (с 2,1637 млрд. евро) спрямо края на юли 2020 година и достига 8,3539 млрд. евро, като външните задължения представляват 12,7% от БВП на нашата страна.

Дългосрочните задължения през юли тази година са в размер на 34,152 млрд. евро (52% от БВП и 84,3% от брутния външен дълг), като нарастват с 2,5343 млрд. евро (повишение с 8%) спрямо юли 2020 година.

В същото време краткосрочните задължения на България възлизат в края на юли на 6,3757 млрд. евро (9,7% от БВП и 15,7% от брутния външен дълг), увеличавайки се с 408 млн. евро (с 6,8%) спрямо края на юли 2020 г.

През юли 2021 г. външните задължения на банките и фондовете на паричния пазар в нашата страна възлизат на 4,3902 млрд. евро (6,7% от БВП), като се увеличават със 195,3 млн. евро (повишение с 4,7%) спрямо същия период година по-рано.

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 14,1766 млрд. евро (21.6% от БВП) в края на юли 2021 г., което е с 89 млн. евро (с 0,6%) по-малко в сравнение с края на юли 2020 г. То е с най-значителен дял в структурата на външния дълг - 35% към края на юли 2021 г., при 38% точно година по-рано.