Брутният външен дълг в края на февруари 2021 г. надхвърля 37,7 млн. евро. Това става ясно от последните данни на Българската народна банка (БНБ). За сравнение преди година сумата беше значително по-малка 33,8 млрд. евро.

Външният дълг се стопява със 725 млн. евро спрямо края на 2020 г., когато възлизаше на 38,4 млрд. евро.

В края на февруари 2021 г. дългосрочните задължения са 29,2 млрд. евро, като намаляват с 26.2 млн. евро спрямо края на 2020 г. Преди година сумата им възлизаше на 25,6 млред. евро.

Краткосрочните задължения възлизат на 8,4 млрд. евро и намаляват с 698.7 млн. евро  спрямо края на 2020 г. На годишна база сумата е по-голяма - през февруари 2020-а тя бе 8,1 млрд. евро. 

Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в края на февруари 2021 г. е 7,39  млрд. евро. Спрямо края на 2020 г. той намалява с 28.9 млн. евро (0.4%). Значителен е обаче ръстът спрямо година по-рано, когато външния дълг на държавата възлизаше на 5,42 млрд. евро.

През  периода януари - февруари 2021 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 1,231 млрд. евро, при 1,177 млн. евро година по-рано.