Българската народна банка (БНБ) няма преки законови правомощия по отношение на одитните комитети в банките, заявиха от финансовата институция в отговор на запитване на БНТ. Създадената ситуация на публичен конфликт между ръководството и акционера обаче е безпрецедентна в досегашната надзорна практика на БНБ. По тази причина на 2 юни БНБ започва целева надзорна проверка в Българската банка за развитие (ББР).

По-рано днес служебният министър на икономиката Кирил Петков заяви на извънреден брифинг, че Управителният съвет на ББР е отказал да предостави на одитния комитет кредитните досиета. 

"За мен това е нарушение на Закона за независимия одит, чл 108, ал.3. Ще сезирам Българската народна банка, която е била коректна до момента в този процес. Надявам се с техните контролни функции в рамките на деня Одитният комитет да има достъп до кредитните досиета, както законът го позволява", заяви той.

В позиция до медиите ББР заявиха обаче, че са предоставили подробна финансова информация на членовете на новия Одитен комитет. В допълнение, банката е направила запитване за правата на достъп на Одитния комитет във връзка с предоставянето на информация за кредитни експозиции на банковата група, представляваща банкова и търговска тайна, до Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори и Българска народна банка.