Един милиард лева е печалбата на банките за първите седем месеца на годината, сочат данните на БНБ. Тя се увеличава спрямо юли миналата година с 95 милиона лева.

Около 60 % от активите в банковата система са концентрирани в петте най-големи банки, показват данните на БНБ. В цялата система се наблюдава увеличаване на кредитния портфейл и на портфейла от държавни ценни книжа. През юли от финансовото министерство пуснаха две дългови емисии, като към тях имаше много сериозен интерес от страна на банките. Депозитите също продължават да се увеличават.

Като цяло показателите в банковата система се подобряват, сочат още данните на БНБ.