Групата на Българска банка за развитие (ББР) следва стриктна политика за предотвратяване на финансовите престъпления, изпирането на пари и финансирането на тероризма, съгласно изискванията на българското и международното законодателство. Това се казва в позиция на банката, публикувана на нейната интернет страница.

В изявлението се допълва, че в "банката действат вътрешни правила и функционира специализирана служба, която извършва комплексни проверки на клиентите и осъществява комуникация с компетентните органи".

ББР уточнява, че позицията й е "във връзка с разпространената информация от някои медии относно публикуваните от Международния консорциум на разследващите журналисти (International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ) документи и информация, известни като "Луанда Лийкс" (Luanda Leaks), както и споменаването на Насърчителна банка като участник в сделка през 2016 г., определена като съмнителна".