След безпрецедентната 2020-а ускореното дигитализиране на основните банкови процеси е факт. То улесни максимално ежедневието на клиентите и не без значение - ограничи контактите им с хора при евентуално посещение на банков офис.

От своя страна, потребителите оценяват бързината, удобството и сигурността на модерните форми на банкиране.

Банка в джоба

Една от най-новите дигитални услуги, предлагана от Пощенска банка е дистанционното подписване на заявления за потребителски кредит, овърдрафт, кредитна или дебитна карта.

Подписването се осъществява чрез облачен Квалифициран електронен подпис (КЕП). Целият процес е безплатен, а подписването на документи по този начин не налага използването на допълнително устройство, както при стандартните електронни подписи.

Подписването на документите става в шест лесни стъпки:

  1. Свалете приложението на Евротръст Технолоджис на вашия смартфон.
  2. Регистрирайте се в приложението и следвайте указанията. След успешна идентификация ще ви бъде издаден безплатен облачен КЕП.
  3. Служител на банката ще ви изпрати подписани всички необходими документи за желания от вас продукт.
  4. За да завършите процедурата, влезте в приложението на Евротръст и въведете ПИН код-а, който сте задали предварително при регистрацията си.
  5. Прегледайте документите и ги подпишете с КЕП.
  6. След като служител на банката обработи документите, в рамките на един работен ден средствата ще са налични по вашата разплащателна сметка.

Важно е да се знае, че в някои случаи посещението в банковия офис е наложително, например, когато има поръчител по кредита или при заявка за допълнителни услуги, а също и при несъответствие на данните на клиента.

При одобрение на искането за потребителски кредит, в рамките на един работен ден, средствата ще са налични по откритата предварително разплащателна сметка на клиента на банката.


Материалът е предоставен от Пощенска банка.