17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредити, потребителски (Стандартни потребителски кредити с или без поръчителство)Потребителски кредит в лева и евро


  • Отговор до 2 часа в рамките на работния ден
  • Кандидатстване само с лична карта
  • Размер на кредита до 75 000 лева

Характеристики

Срок

До 10 години

Валута

Лева или евро

Минимален размер

150 лева/75 евро

Максимален размер

75 000 лева/37 500 евро

Вид лихвен процент

По избор на кредитоискателя:

  • Фиксиран за целия период на кредита

  • Променлив - формира се от пазарен лихвен индекс (3 месечен SOFIBOR/EURIBOR) плюс надбавка

Лихвени условия

Ценовите параметри са съобразени спрямо:

  • Размера и срока на кредита

  • Осигурителния доход на клиента

  • Наличие на превод на работна заплата в УниКредит Булбанк

Обезпечение

Без обезпечение

Подлежи на индивидуална преценка според рисковия профил на клиента.

Такси и комисиони

Таксата за разглеждане зависи от типа на потребителския кредит, за който кандидатствате, и се финансира

Oще услуги на банката

Контакти

УниКредит Булбанк АД, София

Зелена линия 0700 1 84 84 (на цената на един градски разговор за абонати на БТК)

Централа:
пл. "Света Неделя" № 7
1000 София

факс. 02/988 4636
SWIFT: UNCRBGSF
www.unicreditbulbank.bg
Информация за банковите услуги, които се предоставят на физически лица
retail@unicreditgroup.bg

Банкови услуги за корпоративни клиенти, малки и средни предприятия
corporate@unicreditgroup.bg