УниКредит Булбанк - Кредити за покупка на имот (Стандартни жилищни кредити) | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредити за покупка на имот (Стандартни жилищни кредити)


 

Стандартен ипотечен кредит

Създайте мечтания от вас дом с помощта на стандартен ипотечен кредит от УниКредит Булбанк. Той предлага финансиране до 85% от пазарната оценка на имота, дълъг срок на погасяване и гъвкавост при определяне на вноската.

 • Плаващ лихвен процент за целия срок на кредита
 • Вноска спрямо вашите възможности и предпочитания
 • Бърз отговор при кандидатстване
 • Дълъг срок на погасяване до 35 години
 • Без такса за предсрочно погасяване след първата година от срока на кредита
 • Без такса за издаване на ипотечен сертификат.

Характеристики

Размер на финансиране

До 85% от пазарната оценка на имота, като даваме възможност за избор на клиента - да отговаря с цялото си имущество или ограничено, до размера на предоставеното обезпечение.

Цел

 • Финансиране на покупка, строително-ремонтни и/или довършителни дейности на закупувания жилищен имот
 • Рефинансиране на аналогични целеви кредити

Срок

До 35 години

Валута

Лева или евро

Лихвени проценти

Годишен лихвен процент, който се формира от референтен лихвен процент, представляващ пазарен лихвен индекс за съответната валута*, завишен с фиксирана надбавка.

*Лихвен индекс за съответната валута - SOFIBOR за лева, EURIBOR за евро, LIBOR за щатски долар, британски лири, швейцарски франкове, или друг индекс с различна срочност

Вид вноски

Равни месечни вноски (анюитет) и намаляващи месечни вноски.

Обезпечение

 • Ипотека на закупувания с кредита имот
 • Ипотека на друг имот
 • Финансови обезпечения

Метод на изчисляване на лихвата

Реален брой дни/360

Честота на усвояване

Еднократно или на траншове съгласно договорен план за усвояване

Допълнително финансиране

 • Финансиране на разходи, свързани с ипотечната сделка - нотариални такси, данъци, други разходи, свързани с покупката на имота
 • Размер на кредита - от 150 лв. до 10 000 лв.
 • Срок - до 10 години

* Потребителският кредит се отпуска след одобрен стандартен ипотечен кредит, но не по-късно от неговото първоначално усвояване.

Необходимост от застраховка Живот

Да

Необходимост от застраховка Имот

Да


Моят нов дом

За да намали загубата на време и пари, УниКредит Булбанк създаде микросайта „Моят нов дом“, който дава полезни съвети и напътствия от идеята за закупуване на жилище до нанасянето в новия дом. Вижте още полезни съвети, с които да сте подготвени във всеки момент за така желаната покупка на жилище.

Oще услуги на банката

Контакти

УниКредит Булбанк АД, София

Зелена линия 0700 1 84 84 (на цената на един градски разговор за абонати на БТК)

Централа:
пл. "Света Неделя" № 7
1000 София

факс. 02/988 4636
SWIFT: UNCRBGSF
www.unicreditbulbank.bg
Информация за банковите услуги, които се предоставят на физически лица
retail@unicreditgroup.bg

Банкови услуги за корпоративни клиенти, малки и средни предприятия
corporate@unicreditgroup.bg