17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Депозити, физически лица (Стандартни срочни депозити)

СТАНДАРТЕН СРОЧЕН ДЕПОЗИТ

 

 


Ние Ви предлагаме

 

Срочен депозит, който Ви позволява да вложите спестяванията си за определен срок.

Открийте Вашият Онлайн депозит бързо и лесно, чрез системата за Интернет банкиране!

 

Валута

лева, евро, щатски долари

Минимална сума

100 BGN; 50 EUR/USD

Срочност

1, 3, 6, 12 месеца

Особености

Без такса за откриване, теглене от сметка и обслужване на сметка

Годишна лихва

Изплаща се на падежната дата, съгласно Лихвен бюлетин на ТЕКСИМ БАНК

Индивидуални лихвени условия

За суми на депозит над 200 000 лева или равностойност във валута лихвеният процент се договаря индивидуално

Гаранция за спестяванията

Вашите средства по банкови сметки в левa и чуждестранна валута и начислените по тях лихви, открити в ТЕКСИМ БАНК, в общ размер до 196 000 лева са защитени.

Важна информация

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), считано от 01.01.2013г. с данък в размер на 8% се облага сумата на придобитите от местни физически лица доходи от лихви по депозитни сметки в търговски банки. Данъкът се удържа и внася от търговската банка, която Ви обслужва.

 

Валута

Минимална сума за олихвяване

Годишен лихвен процент

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

BGN

100

0.15%

0.30%

0.45%

0.60%

EUR

50

0.15%

0.25%

0.45%

0.60%

USD

50

0.05%

0.15%

0.30%

0.45%

Oще услуги на банката

Контакти

Тексим Банк АД, София

За контакти:

Централа

София, бул. "Тодор Александров" № 141
Тел.: 02 903 55 00

Email:info@teximbank.bg
www.teximbank.bg