17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Спестовни влогове, физически лица

БЕЗСРОЧЕН СПЕСТОВЕН ВЛОГ


 


Ние Ви предлагаме

 

 

Безсрочен спестовен влог, който Ви позволява да спестявате постепенно и колкото прецените, без да се обвързвате с конкретен срок.

Открийте Онлайн спестовен влог бързо и лесно, чрез системата за Интернет банкиране!

 

Валута

лева, евро, щатски долари

Минимална олихвяема сума

10 валутни единици

Срочност

Безсрочен

Особености

Без такса за откриване и обслужване на сметка

Годишна лихва

Изплаща се в последния работен ден на всяка календарна година, съгласно Лихвен бюлетин на ТЕКСИМ БАНК.

Получената лихва се облага с данък, съгласно чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ.

Допълнително внасяне на суми

Без ограничение, по всяко време

Гаранция за спестяванията

Вашите средства по банкови сметки в левa и чуждестранна валута и начислените по тях лихви, открити в ТЕКСИМ БАНК, в общ размер до 196 000 лева са защитени

 

Валута

Минимална сума за олихвяване

Годишен лихвен процент

BGN

10

0.30%

EUR

10

0.30%

USD

10

0.10%

Oще услуги на банката

Контакти

Тексим Банк АД, София

За контакти:

Централа

София, бул. "Тодор Александров" № 141
Тел.: 02 903 55 00

Email:info@teximbank.bg
www.teximbank.bg