17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредити за покупка на имот (Стандартни жилищни кредити)

ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ

Ние Ви предлагаме

 

  Атрактивни индивидуални условия

  Бързо одобрение за 5 работни дни, след предоставяне на всички необходими документи

Финансиране на допълнителните разходи, свързани с покупката

 

ПАРАМЕТРИ

Цел на кредита

■ Закупуване на жилищен имот

■ Извършване на ремонти и довършителни работи, реконструкции и подобрения на жилищни имоти

■ Рефинансиране на жилищни кредити

■ Потребителски нужди

Сума

мин. 5 000 евро/10 000 лева - макс. 150 000 евро/ 300 000 лева

Валута

EUR, BGN

Годишен лихвен процент (променлив)

 

 

Параметрите на всяко предложение се определят индивидуално според кредитоспособността на всеки клиент.

Променливият годишен лихвен процент се формира от базов лихвен процент + фиксирана надбавка. 

Гратисен период за главница

до 36 месеца

Размер на финансиране

до 85% от пазарната стойност на имота, служещ за обезпечение, в зависимост от местоположението му

Обезпечение

Ипотека на приемлив за банката недвижим имот

Срок на погасяване

до 30 години

План на погасяване

На равни или намаляващи месечни вноски

Допълнителни условия

Необходимост от имуществена застраховка. "Тексим Банк" АД заедно със ЗАД "Армеец" Ви предлага застрахователна програма „Защита на дома и семейството“.

Банката може да изиска превод на работна заплата и/или застраховка "Живот" за срока на договора за кредит.

Такси

 Съгласно Тарифата на банката.

   

Oще услуги на банката

Контакти

Тексим Банк АД, София

За контакти:

Централа

София, бул. "Тодор Александров" № 141
Тел.: 02 903 55 00

Email:info@teximbank.bg
www.teximbank.bg