17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредитиране на бизнеса (Стандартни кредити за фирми)

 


Ние Ви предлагаме


Инвестиционни и оборотни средства в лева и чуждестранна валута за нуждите на Вашия бизнес с индивидуален погасителен план и гъвкава схема за усвояване.

 

    Кредити за оборотни средства


■ Цел – за попълване на временен недостиг на оборотни средства, придобиване на краткотрайни активи;

■ Вид:

- Овърдрафт;

- Револвираща кредитна линия;

- Кредит с фиксирани погасителни вноски.

■ Срок – до 12 месеца, с възможност за подновяване;

■ Лихва – по договаряне;

■ Обезпечение – по договаряне.

 

     Инвестиционни кредити 


■ Цел – за придобиване, изграждане или реконструкция на дълготрайни активи; за финансиране на сливания и придобивания;

■ Срок – в зависимост от предвидимите парични потоци на проекта и общия бизнес цикъл на клиента, с възможност за гратисен период;

■ Лихва – по договаряне;

■ Усвояване и начин на погасяване – съобразени с индивидуалните нужди на клиента;

■ Обезпечение – по договаряне.

 Oще услуги на банката

Контакти

Тексим Банк АД, София

За контакти:

Централа

София, бул. "Тодор Александров" № 141
Тел.: 02 903 55 00

Email:info@teximbank.bg
www.teximbank.bg