17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Спестовни влогове, физически лица


Безсрочен влог
 

Безсрочният влог служи за спестяване на средства, с възможност за внасяне и теглене на суми, получаване и нареждане на преводи.  
 
Банката открива и поддържа безсрочни влогове в лева и във всички основни чуждестранни валути: евро, щатски долари, швейцарски франкове, британски лири.


  • Управлявате текущо паричните си средства, като в комбинация с Асет Онлайн си гарантирате непрекъснат достъп до тях;
  • Възможност за автоматично спестяване на свободните средства на зададен от Вас период чрез превод на определена сума от разплащателната Ви сметка;
  • Следите и контролирате всички Ваши постъпления и плащания, като имате достъп до разнообразна информация посредством извлечения по имейл, SMS известия или Асет Онлайн;
  • Теглите и внасяте средства, без да губите лихвен доход;
  • Имате достъп до пълен набор от свързани банкови продукти и услуги – разплащания, касови операции, банкови карти, Интернет банкиране, кредит овърдрафт и др.;
  • Превеждате цялото или част от месечното си трудово възнаграждение, както и доходи от пенсии, хонорари, стипендии, обезщетения и др.;
  • Използвате средствата във Вашия безсрочен влог за обезпечение във всички предвидени от закона случаи.
  • Валута: BGN, EUR, USD, GBP, CHF;
  • Минимална сума за откриване: 5 валутни единици;
  • Срочност: Безсрочен
Виж Лихвен бюлетин.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oще услуги на банката

Контакти

Интернешънъл асет банк АД, София
Кол център: 02/81 20 234

Централно управление

1303 София, бул. Тодор Александров 81-83
Телефони: 02/81-20-111 (при въпроси, свързани с Асет Онлайн)
0800 12 422 понеделник-петък 08:30-17:00
02/9204303 (само за блокиране на банкови карти) Адрес за кореспонденция: 1000 София, п.к. 256
Факс: 02/920-42-01
БАЕ: 47094708
SWIFT код: IABGBGSF REUTERS дилинг код: FEIB
Телекс: 23-319 feib bg sf
Интернет-страница:www.iabank.bg
Електронна поща:iabank@iabank.bg