17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Депозити, физически лица (Стандартни срочни депозити)


 

 

Асет Срочен Депозит

Асет Срочен депозит е продукт за физически лица, предлагащ добра доходност при разнообразие от валути и срочности.

 • Възможност за голям избор от четири валути и шест срочности;
 • Неограничено довнасяне по всяко време;
 • Внасяне, обслужване и теглене на падеж без такси;
 • Теглене на падеж на средства до минималната сума за откриване;
 • Фиксирани лихвени проценти в лева, евро и щатски долари;
 • Възможност за капитализиране на лихвата/теглене на падежиралата лихва, без да се нарушава депозита;
 • Автоматично подновяване на депозита, без необходимост от посещение в Банката на датата на падеж;
 • Безплатно издаване на дебитна карта с чип, възможност за ползване на допълнителни услуги - MasterCard SecureCode, SMS известяване, Асет електронни битови сметки;
 • Възможност за издаване на Асет револвираща кредитна карта MasterCard Standard/Gold с обезпечение залог на средствата от депозита при изключително благоприятни лихвени условия – съответно 7% за MasterCard Standard / 6% за MasterCard Gold при покупка и теглене на пари в брой;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет Онлайн.
 • Валута: BGN, EUR, USD; GBP;
 • Минимален размер за откриване: BGN 100 / EUR 500 / USD 500 / GBP 500;
 • Срочност: 1, 3, 6, 12, 24, 36 месеца.

Годишен лихвен процент:

До 49 999 единици BGN EUR    USD GBP
1 месец     0.07% 0.03% 0.05% 0.01%
3 месеца 0.15% 0.10% 0.15% 0.05%
6 месеца 0.30% 0.20% 0.25% 0.10%
12 месеца 0.60% 0.50% 0.50% 0.15%
24 месеца 0.75% 0.65% 0.75% 0.20%
36 месеца 0.85% 0.75% 1.00% 0.25%

 

От 50 000
до 100 000 единици

BGN EUR    USD GBP
1 месец     0.10% 0.05% 0.10% 0.02%
3 месеца 0.20% 0.15% 0.25% 0.07%
6 месеца 0.35% 0.25% 0.35% 0.12%
12 месеца 0.65% 0.55% 0.60% 0.17%
24 месеца 0.80% 0.70% 0.85% 0.25%
36 месеца 0.90% 0.80% 1.10% 0.30%

Oще услуги на банката

Контакти

Интернешънъл асет банк АД, София
Кол център: 02/81 20 234

Централно управление

1303 София, бул. Тодор Александров 81-83
Телефони: 02/81-20-111 (при въпроси, свързани с Асет Онлайн)
0800 12 422 понеделник-петък 08:30-17:00
02/9204303 (само за блокиране на банкови карти) Адрес за кореспонденция: 1000 София, п.к. 256
Факс: 02/920-42-01
БАЕ: 47094708
SWIFT код: IABGBGSF REUTERS дилинг код: FEIB
Телекс: 23-319 feib bg sf
Интернет-страница:www.iabank.bg
Електронна поща:iabank@iabank.bg