И след края на газовата криза заводът за стъкло в Белослав не работи. Трийсет и трима от работниците са в неплатен отпуск от началото на февруари, а Бюрото по труда вече е уведомено, че след месец предстои масово уволнение, предаде БНТ. Причината е спор между стъкларския завод и доставчика на газ за финансови задължения, които не са упоменати в договора между двете страни. Загубите на завода от кризата са 205 хиляди лева, всеки ден престой след 29-ти януари носи по пет хиляди нови загуби. Първата продукция на новата пещ трябваше да излезе на 6-ти февруари. Договорът за доставка на газ между двете фирми - ИНХОМ и Черноморска газова компания, е от 2005 г. Според него стъкларският завод получава газ на цени, по-ниски от общата тарифа за региона. Плащането е ставало всеки месец и досега нито една от страните не е имала претенции. С началото на газовата криза обаче ЧТК спира изцяло подаването на газ и заради това стъкларската пещ е разрушена. Преди дни новата пещ беше завършена и трябваше да започне производството. Газ обаче няма. Данко Калчев, управител на ИНХОМ: "В момента директно ни рекетират с недоставени количества природен газ. Цената, на която ни фактурират разликата за 2006-та година, е 1 226 лева. Такава цена няма в целия свят." Според газовата компания в спорната фактура заради техническа грешка са разменени количеството и единичната цена. ЧТК настоява да получи над 112 хиляди лева допълнително за последните три години. Те са изчислили колко повече газ над предварително заявеното са доставили на завода и настояват разликата да бъде платена не по договорената с ИНХОМ цена, а според общата тарифа за регион Добруджа. Джампиеро Секи, изпълнителен директор на ЧТК: "С ИНХОМС имаме договор с тарифа 42 лева за доставка на хиляда кубични метра газ. Но те ни заявяват предварително 30 процента от реалното потребление, а за останалото плащат 20 дни по-късно." Директорът на ИНХОМ оспорва искането за доплащане, защото в договора между двете фирми и в допълнителните споразумения няма такава клауза. Във фирмата не приемат, че за 2008-ма с писмо им искат 11 хиляди лева доплащане, а по фактура сумата вече е 26 хиляди. Оспорват и подписа под годишния акт за доставки, който не е на директора Калчев. В момента заводът за стъкло търси друг източник на гориво, но промяната е свързана с проби и проверки и затова част от работниците вече са освободени, модерна техника, закупена по програма ФАР бездейства, а заводът едва ли ще може да изпълни осигурените до средата на годината поръчки.