Очакванията кризата да приключи до края на 2008 г. най-вероятно няма да се сбъднат. Подобна констатация вероятно ще има своето отражение и върху Българска фондова борса, особено когато външните за страната новини са определящи за инвестиционната активност и настроения на БФБ. Предвид тази ситуация, интерес предизвиква въпросът „На какви нива ще приключат годината основните борсови индекси спрямо 2007 г.?“ Ето и коментарите на петимата пазарни участници, включили се в темата на Profit.bg: Даниел Димитров, портфолио мениджър, Реал Финанс Асет Мениджмънт Корекцията през последните седмици се задълбочи, след като кризата на международните финансови пазари продължава. Национализацията на Fannie Mae и Freddie Mac, както и последвалият фалит на Lehman Brothers и придобиването на Merill Lynch от Bank of America разкриха сериозните проблеми във финансовия сектор на САЩ, вследствие на спукването на ипотечния балон. Очакванията кризата да приключи до края на 2008 г. най-вероятно няма да се сбъднат. При продължаване на спада на международните пазари Българската фондова борса също ще продължи да губи позиции. Въпреки това аз мисля, че голяма част от потенциала за спад вече е изчерпана, след като от началото на годината индексите загубиха около 50% от стойността си. Много позиции се върнаха на нива от 2005 г. и 2006 г., като фундаменталните причини за това не са налице. Затова смятам, че спадът до края на годината може да достигне нови 10%, до 20%, от текущите нива, като причините ще са изцяло психологически. Единствено индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT губи около 20%, но там не очаквам сериозен спад поради факта, че инвестициите на тези дружества продължават да бележат ръст - макар и по-слаб, в сравнение с предходните години. Бранислав Ганозов, ИП Фаворит Имайки предвид последното развитие на международната финансова криза, определено може да твърдим, че 2008 г. ще се окаже недобра за инвестиралите на Българска фондова борса. Доста вероятно е основните индекси на БФБ да приключат годината със спад от 40 – 50%, в сравнение с 2007 г. За преобръщане на негативния тренд можем да говорим едва след успокояване на международните финансови пазари и връщане на чуждестранните инвеститори. Ирина Христова, брокер, ФК Евър Събитията от последните дни, застрашаващи сериозно стабилността на цялата световна финансова система, всяха паника и на нашия пазар. В тази връзка, движението на SOFIX до края на годината ще зависи предимно от новините, идващи отвън. Представителният индекс на борсата достигна нива, прогнозирани от най-големите песимисти, и възстановяването му ще се окаже доста трудна задача. Все пак смятам, че ако няма форсмажорни обстоятелства, паниката сред родните инвеститори трябва постепенно да отстъпи място на трезвата преценка и в този смисъл - в следващите 2-3 месеца SOFIX да възстанови част от загубеното. Северин Въртигов, портфолио мениджър, БенчМаркет Асет Мениджмънт Съмнявам се, че някой може да даде конкретен отговор на този въпрос. Поради изключително ниската ликвидност през последните месеци само един по-голям инвеститор (дори и индивидуален) е в състояние да измести пазара с няколко процента в рамките на една борсова сесия. В основата на последното низходящо движение на SOFIX се крият ниската активност на местните институционални инвеститори и спадът на международните пазари. Финансовите отчети за шестмесечието оказаха влияние единствено върху книжата на компаниите, публикували по-слаби данни от миналогодишните. Бяха подминати поредните добри резултати на банките и някои от компаниите, опериращи в сектор енергетика, машиностроене и химическа промишленост. В такава обстановка е изключително трудно и най-вероятно би било грешно да се направи краткосрочна прогноза за движението на акциите на която и да е компания. Въпреки това смятам, че при текущата структура на основните индекси техните стойности са далеч под справедливите и към края на годината ще са достигнати поне нивата от месец март. Развигор Христов, инвестиционен консултант, КД Инвестмънтс От началото на годината се забелязва известна корелация на БФБ със световните фондови борси. В края на миналата година по-голяма част от инвеститорите бяха оптимистично настроени за фондовата ни борса. Сега, след повече от 50% срив на SOFIX от най-високите нива на индекса от края на октомври 2007 г., настроенията са точно обратните. Едва ли някой би предвидил точните нива на индикатора в края на годината, но със сигурност някои от акциите, търгувани на фондовата ни борса, започват да изглеждат на атрактивни цени. Материалът е с информационен характер. Изказаните мнения изразяват личната позиция на участниците в темата. Материалът не е препоръка за продажба и/или покупка на ценни книжа. Всеки поема лична отговорност при търговията с ценни книжа!