Публикуването им на Интернет страницата на ведомството е в отговор на разпоредбите на Етичния кодекс за публичност и достъпност на всеки гражданин до декларациите. За да се избегне нарушаването на Закона за защита на личните данни, от декларациите са заличени ЕГН, номер, дата на издаване на лична карта на служителите. Публикуваните декларации са на заместник министрите, Любомир Дацов - заместник-министър, Атанас Кънчев, Димитър Ивановски, Кирил Ананиев, Кирил Желев, Нина Ставрева - началник на кабинета, Асен Асенов - директор на Агенция "Митници", Мария Мургина - изпълнителен директор на НАП, Петър Чобанов - изпълнителен директор на АИАП, Венцислава Петкова - изпълнителен директор на АДВ и други. В декларациите обикновено се заявява, че висшите служители и техни роднини нямат участие в дружества или друг интерес, свързан с дейността им. Посочени са и хонорарите им от участие в бордове, в тръжни комисии или от преподавателска дейност.