Групата УниКредит, с изключение на Русия, постигна рекорден ръст на приходите в резултат на благоприятната лихвена среда и силния търговски импулс. Това доведе до 4,7 милиарда евро нетни приходи за четвъртото тримесечие на 2022 година, което е увеличение с 34,9% на годишна база и 18,1 милиарда евро нетни приходи за финансовата 2022 година, увеличение от 14,7% на годишна база.

 Групата продължава да поддържа най-добрата в класа си капиталова ефективност, със 117 базисни пункта органично генериране на капитал, изключвайки Русия, през четвъртото тримесечие на 2022 година и 271 базисни пункта за цялата 2022 година. С тези резултати тя изпреварва плана си и постига заявеното съотношение на базовия собствен капитал от първи ред (СЕТ 1) от 16%, което отразява ефекта от регулаторните изисквания, начислените дивиденти за 2022 година и влиянието на Русия.

 Коментар на Андреа Орчел, Главен изпълнителен директор на УниКредит:

 "УниКредит постигна рекордни финансови резултати като демонстрира забележителен прогрес в трансформацията си и способността си да стимулира отлично представяне през целия цикъл.

 Постигнахме нетна печалба от 5,2 милиарда евро за цялата 2022 година, като това са най-добрите ни резултати за повече от десетилетие. Нашият фокус върху растежа, дисциплината на разходите и капиталовата ефективност повишиха RoTE (възвращаемост на собствения капитал) до 10.7%, надхвърляйки целите на UniCredit Unlocked. Това включва заделени значителни провизии, както и проактивни мерки за подобряване на съществуващите линии за защита, засилване на стабилния ни баланс и потенциал да се справим със съществуващата несигурност. Сега отчитаме растеж в осем последователни тримесечия, което е ясно доказателство за трансформирането на УниКредит, която се доказа като силна и устойчива институция.

 Двуцифреният ръст на нетните приходи на годишна база беше подкрепен от положителен търговски импулс, благоприятна лихвена среда, намаляване на разходите за бъдещи инвестиции, въпреки безпрецедентната инфлация и продължаваща ниска цена на риска. Приключихме годината със съотношение СЕТ1 от 16%, подсилено от нашето най-добро в класа си органично генериране на капитал. Планираме, след получаване на съответното одобрение, да разпределим общо 5,25 милиарда евро под формата на дивиденти и обратно изкупуване на акции за 2022 г., което е увеличение от 1,5 милиарда евро спрямо предходната година, което се изразява в увеличение от над 80% дивидент на акция (DPS). Изпълняваме ангажимента си към акционерите за устойчива и атрактивна политика на разпределяне, като същевременно запазваме силна капиталова позиция.

Нашият прогрес към нулеви емисии, обявен днес, слага край на една година на съществен напредък в нашето ESG пътуване. Ние ще продължим да обслужваме и подкрепяме клиентите ни и общностите в справедливия и честен преход, като се стремим да даваме пример във всички компоненти на ESG."


Материалът е предоставен от УниКредит Булбанк.