УниКредит отчита най-доброто първо полугодие и десето поредно тримесечие на печеливш ръст, с постигната нетна печалба от 4,4 млрд. евро и възвращаемост на капитала (RoTE) от 20,8% за първото полугодие на 2023 г. Нетната печалба през второто тримесечие на 2023 г. е 2,3 млрд. евро. Същевременно УниКредит постига отличен ръст на нетните приходи от 24,4% на годишна база през второто тримесечие на 2023 г., дължащ се на търговския импулс във всички ключови направления, като през второто тримесечие на 2023 г. нетният лихвен доход възлиза на 3,5 млрд. евро, приходите от такси и комисиони - на 1,9 млрд. евро, а разходите за провизии по кредити са минимални. Общо разходите на годишна база намаляват, като съотношението разходи/приходи остава ниско в размер на 39%, въпреки инфлационния натиск и без да се ограничава ръста на приходите или инвестициите.

Групата е добре позиционирана за всяко потенциално влошаване на макросредата със структурно ниска цена на риска от 2 базисни пункта през второто тримесечие на 2023 г. и стабилно качество на активите, като същевременно поддържа резерви в размер на около 1,8 млрд. евро. УниКредит отчита най-доброто в класа си съотношение на базовия собствен капитал от първи ред (CET1) от 16,64%, без да се взима предвид начисления дивидент от 1,5 млрд. евро за първото полугодие на 2023 г., подкрепено от органичното генериране на капитал от 6,5 млрд. евро през първото полугодие на 2023 г. Това води до създаване на стойност за акционерите с печалба на акция (ESP) за второто тримесечие на 2023 г. в размер на 1,12 евро и 30,2 евро балансова стойност на акция (без нематериални активи), което генерира висока възвръщаемост през целия цикъл.

УниКредит обяви и партньорството с Европейския инвестиционен фонд, насочвайки 1 млрд. евро към малкия бизнес в страните от Централна и Източна Европа, в които групата оперира. Пример за социалния ангажимент на групата е и партньорството между Фондация УниКредит и Джуниър Ачийвмънт Европа, които стартираха образователна програма "Презареди бъдещето си" на стойност 6,5 млн. евро за връщане на учениците в училище, подобряване на резултатите им и предотвратяване на отпадането им от образователна система. Фондация УниКредит отпусна и 3 млн. евро за своята инициатива Call for Education, която подкрепя програми в областта на образованието.

Андреа Орчел, главен изпълнителен директор на групата УниКредит, коментира:

"Като продължаваме да отключваме неизползвания потенциал на нашата мрежа, УниКредит постигна най-доброто първо полугодие в историята си и нетна печалба за второто тримесечие в размер на 2,3 млрд. евро, което представлява увеличение от 14,9% на годишна база. Продължаваме да постигаме високи резултати чрез успешна стратегия, резултат от нашата бизнес трансформация. Резултатите ни са в отговор на постигнатият висок ръст и добро качество на приходите, въпреки несигурната макроикономическа обстановка, продължаващо намаляване на разходите, въпреки високата инфлация и стабилен нетен лихвен доход. Това, заедно с ниската цена на риска, показва как можем да постигнем устойчива доходност.

Изключително силното ни съотношение на базовия собствен капитал от първи ред (CET1) от 16,64%, органичното генериране на капитал от 6,5 млрд. евро през първата половина на 2023 г. и нашият печеливш растеж ни позволяват да увеличим още повече финансовите си прогнози за годината за постигане на нетна печалба от поне 7,25 млрд. евро и разпределянето сред акционерите на минимум от 6,5 млрд. евро. Поглеждайки напред, тези резултати служат като отправна точка за това, което сме уверени, че можем да постигнем и през следващата година. Въпреки че не можем да предвидим макроикономическата среда, знаем, че сме добре подготвени за бъдещето с нашата ясна стратегия, диверсифициран бизнес микс и постоянно подобряваща се оперативна ефективност. Доброто качество на активите ни, съчетано с разумно заделени резерви и солиден баланс, осигуряват защитни линии, които ни позиционират добре срещу несигурността.

Имаме непоколебим ангажимент към финансовия успех, а също и към изпълнението на целите ни. В тези трудни времена подкрепяме и създаваме възможности за разстеж за всички заинтересовани страни. Постигнахме много, но пътуването ни все още не е приключило. Отличните финансови резултати, които постигнахме през последните 10 тримесечия, не ни карат да се успокоим, а да продължим да полагаме всички усилия, за да осигурим най-доброто, на което сме способни."

Материалът е предоставен от УниКредит Булбанк.