Водени от общата си цел за устойчиво бъдеще, двете институции реализираха проект "Основен ремонт на административна сграда" на сградата на Община Банкя, целящ повишаване на енергийната ефективност и обновяване. Той е осъществен с безвъзмездно финансиране от ПроКредит Банк.

Проектът е краткосрочен и е завършен за период от 10 месеца, но ефектът и резултатът от него ще бъдат дългосрочни и в полза на жителите и гостите на гр. Банкя. Той обхваща поставяне на топло- и хидроизолация на сградата, подмяна на дограма и общ ремонт по фасадата.

Ключова част от сътрудничеството на двете институции е солидният опит на ПроКредит Банк в изграждането на устойчиви проекти и устремеността й към зелена трансформация. Мисията, зад която застава Банката, е отговорност към околната среда във всички свои действия.

Новият облик на Община Банкя осигурява енергийна ефективност, но не само. Той подкрепя общината в пътя й към по-природосъобразно бъдеще и не на последно място, тя вече има обновен външен вид, който е в пълен синхрон с цялостното излъчване на града.

Сградата ще дава добър пример за това как можем всички заедно да си осигурим по-устойчива среда за живот.

"В ПроКредит Банк вярваме, че всички усилия за опазването на околната среда, които полагаме днес са възможност да запазим природата и ресурсите ѝ, защото те нямат срок на годност. Подхождаме с внимание към екологичния отпечатък, който оставяме и се стремим да го редуцираме максимално. Смятаме, че партньорството ни с Община Банкя по проекта "Основен ремонт на административна сграда" ще има цялостен положителен ефект, както за околната среда, така и за работната атмосфера.", споделя Рени Пейчева, изпълнителен директор и член на Управителния съвет на ПроКредит Банк.

ПроКредит Банк е търговска банка, която предлага цялостно обслужване на своите клиенти, с основен фокус към малките и средните предприятия, които работят предимно в сферата на производството, търговията и селското стопанство. Банката е изцяло собственост на ProCredit Holding AG & Co. KGaA (PCH) със седалище във Франкфурт, Германия - контролиращата организация на банковата група ProCredit.

Район "Банкя" е един от 24-те района на Столична община. В Сградата на районната администрация са разположени всички административни служби на община Банкя.


Материалът е предоставен от ПроКредит Банк.