В едно развиващо се общество гражданските организации са двигател на позитивните промени и модернизацията. Те имат вдъхновяващи идеи и са заредени със силна енергия за промяна. За да могат обаче да ги реализират, често им е необходим добър и верен партньор.

Един от позитивните примери в България за подкрепа на гражданския сектор е инициативата на Лидл България "Ти и Lidl за по-добър живот", която компанията осъществява от 2017 г. насам. Програмата се стреми да помага на хората в различните региони от страната да водят по-качествен и пълноценен начин на живот, финансирайки проекти на граждански организации от цяла България.

Тази година в петото юбилейно издание на инициативата, Лидл България дарява 200 000 лв. на 23 вдъхновяващи граждански проекта от 14 населени места. Те са разпределени в три тематични области - 12 проекта в област "Образование", 6 в "Култура и историческо наследство" и 5 в "Околна среда".

В рамките на програмата ще бъдат осъществени изключително атрактивни и иновативни идеи, които имат за цел да подобрят живота на местните общности. От експериментална археологическа лаборатория за ученици в гр. Русе, през проекти за незрящи деца и студенти в гр. София, до пресъздаване на творчеството на големия български художник Владимир Димитров - Майстора чрез синтез на визуални изкуства, танци и театър в гр. Кюстендил. В рамките на програмата ще бъдат осъществени и редица идеи, насочени към преодоляване на различни предизвикателства пред образователния сектор, например повишаване на качеството на преподаване на младите педагози, проекти целящи популяризиране и опазване на културно-историческото наследство на България и такива, които включват дейности, свързани с опазването на природата, намаляване на замърсяването и запазване на биоразнообразието.

"Ти и Lidl за по-добър живот" е един от успешните примери в страната за дарителска програма, осъществявана в партньорство с граждански организации. Тя се реализира с подкрепата на Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Български дарителски форум. За петте издания на инициативата от 2017 г. насам, Лидл България е финансирала 119 проекта на граждански организации в 58 населени места от цялата страна с общ фонд от 915 000 лв. Резултатите до момента показват, че през годините много от реализираните проекти имат дългосрочен ефект и продължават устойчиво да оказват положително влияние за местните общности и след приключването на активния период на финансиране от една година. С тазгодишните проекти постигнатото ще бъде надградено и заедно бизнесът и гражданският сектор ще постигнат още по-впечатляващи резултати, дори в най-малките населени места в страната.


Материалът е предоставен от Лидл България.