Анкетата се провежда с цел изследване на нагласите и интересите на хората по отношение на отдаването под наем на личните им автомобили. Споделете кои са основните стимули за това и колко от вас са готови на подобна стъпка.