Общ оборот от 27 101 813 лева регистрира Българската фондова борса (БФБ) през януари, което представлява спад с 69.26% спрямо декември 2022 г. и понижение с 26.71 на сто на годишна база, спрямо януари 2022 година. Това показва инфографиката за основните показатели на борсата през отминалия месец януари, публикувана на сайта на борсата.

В същото време се отчита 8% ръст на броя на сделките до 5 530, спрямо реализираните 5 112 сделки през предишния месец декември. Изменението в броя сделки през януари спрямо същия месец на 2022 е спад от 41%.

Топ 3 на най-оборотните емисии:

  • Доверие обединен холдинг АД - 518 сделки;
  • Адванс Терафонд АДСИЦ - 291 сделки;
  • ТБ Първа инвестиционна банка АД - 237 сделки.

Снимка: 3e-news

Борсовите индекси

От включените в българския измерител на "сините чипове" SOFIX 15 компании - 12 са с повишение и 3 са с понижение. SOFIX нараства с 2.23% спрямо декември и също с 2.23 на сто с натрупване спрямо предходната година.

Топ 3 на печелившите и губещите емисии (SOFIX):

Печеливши: ТБ Първа инвестиционна банка АД (+18.59%), Доверие Обединен холдинг АД (+6.05%), Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (+6.00%);

Губещи: Еврохолд България АД (-2.78%), Сирма груп холдинг АД (-1.93%), Телелинк Бизнес сървисиз груп АД (-1.77%).

- широкият BGBX 40 достига 141.77 пункта, което представлява ръст от 1.79% на месечна база, спрямо декември 2022 година и със същия процент на нарастване на годишна база, спрямо януари 2022 година;

- равно претегленият BGTR 30 достига 741.04 пункта, което представлява ръст от 1.35% на месечна база, спрямо декември 2022 година и със същия процент на нарастване на годишна база, спрямо януари 2022 година;

- секторният имотен BGREIT достига 188.06 пункта, което представлява ръст от 2.67% на месечна база, спрямо декември 2022 година и със същия процент на нарастване на годишна база, спрямо януари 2022 година.

Акценти от месеца

През януари започна търговията с акции на пазар Beam на тpu компании - АйТи Еф Груп, МФГ Инвест u Мелифера, koumo наброха общо 8.1 мпн. лв. по време на nървичните cи публични предрагания (IPO).

На 12 януори БФБ u община Стара Загора подписаха Споразумение за сътрудничество в сферата на инвестициите. Те ще cu съдействат за привличането на потенциални инвеститори към региона, кaктo u ще работят в подкрепа на компаниите с интерес да се листнат на пазарите на БФБ. Това е първото подобно споразумение на Борсата с община в България.

На 13 януари се проведе 22-рата годишна церемония в историята на БФБ под мотото "Код: Устойчивост". На събитието бяха наградени най-изявените инвестиционни посредници на БФБ за 2022 г. в следните категории - най-висок оборот, най-много сделки, най-активен инвестиционен посредник на сегмент Premium на БФБ, най-активна банка-инвестиционен посредник. Бяха отличени още и емитент с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през изминалото година, както и медия с най-значим принос за популяризирането на капиталовия пазар.

На 30 януари БФБ, Министерството на иновациите u pacтeжа, u Българската банка за развитие подписаха тристранно споразумение за създаване на пилотен инвестиционен фонд за подкрепа на малки и средни фирми, които осъществяват първично публично предлагане на ценни книжа на пазар Beam или на регулирания пазар, организирани от борсата. Очаква се Фондът да стартира с първоначален капитал от минимум 10 млн. лв., като предстоят разговори и с други ключови институционални инвеститори и международни финансови институции.

3e-news.net

ИЗБРАНО