Комисията на енергийно и водно регулиране в специализиран състав "ВиК" прие решение за изменение на одобрените с бизнес плановете на ВиК операторите цени на услуги за 2024 г. 

Средното поскъпване за страната на ВиК услугите е с 15%. От 1 януари 2024 г. цената се повишава с от 3 до 6 лв. на кубически метър в различните региони на страната.

С решението на регулатора се изменят цените на ВиК услугите на 38 ВиК оператора - 27 регионални държавни дружества, 4 общински и 7 частни оператора. Променените цени влизат в сила от 1 януари 2024 г., се казва в съобщението на КЕВР.

Най-голямо е повишението на цената в Сливен - с 40%, а във Видин - с 30%, съобщи БНТ. В Добрич, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Разград, Русе увеличението е с 10%, докато в Ямбол, Смолян и Търговище цената пада с 15%. Във Варна, Перник, Плевен, Силистра, Стара Загора, Шумен увеличението е с 9,5%. 

В София цената остава непроменена заради неприет все още бизнес план на дружеството концесионер. 

Един от факторите за изменение на цените е приложения по нормативно определена методология инфлационен индекс, за периода от одобряването на бизнес плановете до приемането на сегашното решение. Причина за ценовите корекции е и обстоятелството, че КЕВР намали утвърдените по бизнес плановете за 2023 година цени на редица ВиК дружества, поради неизпълнението на инвестициите им и на нивата на единните показатели за ефективност за периода 2020-2021 г.

Като ценообразуващ елемент е включено и ежегодното 15% увеличение на заплатите в сектора, което КЕВР е длъжна да отчете съгласно подписаното национално споразумение между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, "Български ВиК Холдинг" и браншовия синдикат "Водоснабдител" - КНСБ.

Пълният текст на Решението на КЕВР за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2024 г. е публикуван на интернет страницата на регулатора.