Цените на жилищата са нараснали с 15,6 на сто през третото тримесечие на настоящата година спрямо същия период на 2021 г., показват данните на сайта на Националния статистически институт (НСИ) за показателя "Индекс на цените на жилищата". Спрямо второто тримесечие на национално ниво те са се увеличили с 4,1 на сто.

Данните показват, че през третото тримесечие на годишна база увеличението е най-голямото за тази година, след ръст от 11,5 на сто ръст през първото тримесечие и 14,6 на сто през второто спрямо същия период на 2021 г. Изнесената информация потвърждава тенденцията 2022-а да бъде годината с най-голямо увеличение на недвижимите имоти от 2008 г. насам.

Данните отразяват сделките с недвижими имоти за апартаменти и къщи, извършени от домакинствата независимо от целта - за живеене, инвестиция, отдаване под наем и др., и не отразява тези с луксозни имоти. Това са обобщени сметки, в които влизат продажбите на нови и на съществуващи жилища, предава БТА. Данните показват, че цените на новите жилища са нараснали с 12,6 на сто, а на съществуващите със 17,4 на сто за година.

На тримесечна база през периода юли-септември ръстът е втори по големина за годината, след повишението от 5,2 на сто през първото тримесечие спрямо последното на 2021 и ръста от 3,1 на сто през второто спрямо първото тримесечие.

В градовете с население над 120 000 души най-голям е ръстът през третото тримесечие на годишна база в София - 18,6 на сто. Втората и третата позиция съответно са за Русе (12,9 на сто) и Варна (12,8 на сто). На четвърто, пето и шесто място по ръст са Бургас с 12,3 на сто, Пловдив с 12,1 на сто и Стара Загора с 11,1 на сто.