Цените на жилищата и наемите в страните от Европейския съюз продължават да се повишават със стабилни темпове през второто тримесечие на годината в сравнение с първите три месеца на 2021 г. Цените на жилищата се увеличават с 9,9 процента, а наемите им растат с 1,7 на сто през този период, показват данните на европейската статистическа служба Евростат.

Цените на жилищата и наемите нарастват с почти еднакви темпове между 2010 г. и второто тримесечие на 2011 г. След това обаче поскъпването на жилищата се ускорява значително.

От 2010 г. до второто тримесечие на 2022 г. жилищата в ЕС поскъпват с 48 процента, а наемите се повишават с 18 на сто.

Цените на жилищата в България се увеличават с приблизително 59 процента от 2010 г. до второто тримесечие на 2022 г., а наемите им се повишават с около 23,5 на сто, показват данните на Евростат.

Цените на жилищата в ЕС

Цените на жилищата се увеличават с над 100 процента между 2010 г. и втората четвърт на тази година в редица страни от ЕС - Естония (+196 процента), Унгария (+168 на сто), Люксембург (+135 процента), Латвия (+131 на сто), Литва (+130 процента), Чехия (+130 на сто) и Австрия (+121 процента).

През този период те се повишават в 24 страни от Евросъюза и намаляват в едва 3 - Гърция (-23 процента, данните са на Централната банка на страната и са до 2021 г. вместо до второто тримесечие на 2022 г.), Италия (-8 на сто) и Кипър (-6 процента).

Наемите на жилищата в ЕС

Цените на жилищата се повишават с по-бързи темпове в сравнение с наемите в 19 страни от ЕС, сред които и в България, между 2010 г. и второто тримесечие на 2022 г., по данни на Евростат.

Наемите растат в 25 страни от ЕС през този период и се понижават само в 2 - Гърция (-24 процента) и Кипър (-0.2 на сто).

Най-значително е повишението на наемите в Естония (+214%), Литва (+139%) и Ирландия (+82%).