Търговията със селскостопански стоки в ЕС е достигнала 347 милиарда евро през 2021 г., което е с 20,7 милиарда евро повече от 2020 г., сочат данни на Евростат.

ЕС е изнесъл селскостопански продукти за 196,9 милиарда евро, а е внесъл за 150,0 милиарда евро, което означава излишък от 46,9 милиарда евро.

Между 2002 и 2021 г. европейската търговия със селскостопански стоки е нараснала над двойно, с годишен темп от 4,8 процента. През този период износът (+5,4 на сто) се е увеличил повече от вноса (+4,2 на сто).

Износ и внос на селскостопанска продукция в ЕС по основни партньори, 2021 г.

Източник: Евростат

Великобритания е най-големият търговски партньор като износ, с дял от 21 на сто от износа на селскостопански продукти за страни извън ЕС (42,1 милиарда евро), следвана от САЩ (12 процента; 24,4 милиарда евро), Китай (8 на сто; 16,5 милиарда евро), Швейцария (5 на сто; 10,1 милиарда евро), Япония (4 на сто; 7,3 милиарда евро) и Русия (4 на сто; 7,1 милиарда евро, главно растителни и хранителни продукти).

Вносът от партньори извън ЕС идва най-вече от Бразилия (9 процента; 13,4 милиарда евро), Великобритания (9 на сто; 13,0 милиарда евро), САЩ (6 на сто; 9,3 милиарда евро), Норвегия (5 на сто; 7,3 милиарда евро), Китай (5 на сто; 6,9 милиарда) и Украйна (5 на сто; 6,9 милиарда евро, предимно зеленчуци и растително масло).