Търговията на дребно при текстилните продукти и обувките през април е спаднала с почти 30% спрямо март. На годишна база обаче - спрямо миналия април, оборотите са намалели със 72%.

Какво показват данните на НСИ за търговията на дребно

По предварителни сезонни данни на Националния статистически институт през април при оборота в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени се наблюдава намаление с 1.4 на сто спрямо предходния месец. През април 2020 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарни данни, намалява с 19.9 на сто в сравнение със същия месец на предходната година.

През април 2020 г. е регистрирано намаление на оборота спрямо предходния месец при: търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 4.1 на сто, търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 1.8 на сто, и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 1.4 на сто.

При търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали най-голям спад е отчетен в: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 28.4 на сто, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности - със 17.6 на сто.

Увеличение на оборота е регистрирано при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - със 17.8 на сто, и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 2.4 на сто.

През април 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. се наблюдава спад на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 40.3 на сто), при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 22.9 на сто) и при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (със 7.9 на сто).

По-значителен спад при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистриран при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - със 72 на сто, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 27.7 на сто, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 20.7 на сто.

Увеличение е отчетено при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 11.7 на сто.