Цените на газа в Европа, както и преди се колебаят в диапазона от около 1000 долара за 1000 куб м. Котировките са горе-долу на това ниво, ако се съди по фючърсните договори, на които пазарът залага за цялото първо тримесечие, тоест през почти целият отоплителен сезон в Европа. Но и обичайно "по-далечните" фючърсни договори също отразяват преди всичко настоящото разбиране на ситуацията от участниците на пазара. В повечето случаи, при промяна на настоящата ситуация, тези цени ще се коригират в същата посока като цените на най-близките доставки. Това коментира колумнистът на РИА Новости Александър Собко.

Собко напомня, че през последните месеци руският газов гигант последователно е понижавал обемите за резервиране на транзитен капацитет по две от "чуждите" трасета - украинското и полското. Така, ако по тях в началото на годината са били резервирани около 250 млн. куб м на ден, то през декември е останало само украинското трасе (минимален обем по договор от 109 млн. куб м на ден).

През октомври и ноември "Газпром" рязко е намалил обема за месечно резервиране и съответно за преноса през полското трасе на газопровода "Ямал-Европа". Резервиран е бил само една трета от общия капацитет. А за декември изобщо се е отказал от това предложение.

Както е известно, според изискванията на европейския енергиен пазар за резервиране на капацитет за пренос на газ се провеждат търгове, но заради географските характеристики купувачът е един. И той или купува капацитета, да кажем на месечен търг, или не го прави. Но в такъв случай той винаги има възможност да се върне в рамките на ежедневния търг.

Затова, както отбелязва Собко, въпреки "горещите" заглавия от типа "Газпром" отказа да резервира капацитет за пренос на газ за еди-какъв си месец привличат внимание, но не гарантира отказът от доставки по трасето, ако е необходимо.

Освен това вече през ноември "Газпром" при ежедневните режими е доказвал доставки по полския участък в малки обеми.

На 12 ноември Алексей Милер съобщи, че задълженията на "Газпром" за транзит на газ през Украйна, през 2021 г. ще бъдат преизпълнени. Това изявление може да се тълкува като планове за рязко увеличение на обемите за транзит през Украйна, въпреки че всъщност те още не надвишават нивото на минималните договорирани обеми.

Въпреки това, както смята Собко, председателят на "Газпром" не е сгрешил, говорейки за преизпълнение на задълженията.

Според данните, както пише Собко, "нулево" месечно резервиране по полското трасе още не е имало. Вниманието на наблюдателите през декември ще бъде приковано към ежедневните търгове по "Ямал-Европа", иначе общото ниво на доставките ще се окаже за декември много ниско.

Често беше обсъждана връзката за ограничаването на експорта за ЕС с пуска на "Северен поток 2", но може би, дойде време да се погледне на ситуацията от друг ъгъл ? Руската компания сега се държи по-скоро като пазарен играч: просто изпълнява задълженията си по договорите, намира се при добри пазарни условия и оптимизира обема на доставките, така че да получи максимална печалба.

3eNews