За постигането на зеления преход ще са необходими и ядрената енергетика, както и природният газ като преходно гориво. Това мнение изрази в интервю за 3eNews, Агата Лоскот-Страхота, координатор по въпросите на европейските газов пазар и газова политика в Центъра за източни изследвания (OSW) във Варшава.

Всъщност ядрената енергия остава разделителен източник на енергия за Европа, добави Страхота. "Бих казала, че това показва също, че енергията не е само икономически изчисления. Става дума също за възприятията, социалното отношение и емоциите", уточни тя. Според нея премахването на ядрената енергетика от енергийния микс на Европа ще бъде сериозен проблем, защото говорим за базова енергия. Отделно в момента изграждането на АЕЦ е и икономически интересно.

Високите цени на енергоносителите в целия свят никак не помагат на прехода към затваряне на въглищните централи. Наблюдават се два основни начина на реакция при различните страни. Има група от държави, която смята, че е редно да се подхожда по-внимателно по отношение на въвеждането на нови зелени политики, защото те са скъпи и могат да повлияят върху баланса на пазара. Но има и друга група държави, които доказват, че именно зависимостта от изкопаемите горива струва много на икономиката и хората и това е просто още един аргумент да се ускори енергийният преход и да се намали зависимостта от внос на ресурси.

По отношение на енергийния преход и преминаването от природен газ към нови енергоизточници като водорода, към момента е ясно, че това не е лесно да се случи, а и все още е малко вероятно. Причината за това е, че идеята на водорода не е само да замести природния газ в съществуващата инфраструктура. "Водородът е предназначен да помогне на тези сектори, при които ще бъде най-трудна декарбонизацията", припомня Страхота. Разбира се, има и идея водородът да се съхранява и да се използва за производство на енергия. Тук обаче опираме до въпроса за вида водород, който може да се използва. Визирам факта, че има "дъга" от видовете водород, който се получава по различни способи.

Цените на природния газ в Европа засега са доста високи и изглежда, че няма изгледи да се понижат в следващите месеци през зимата, смята още Страхота. Това е свързано с редица фактори, които се наблюдават в момента. Първият е ниското търсене през миналата година. Сега част от доставките се пренасочват към Азия, където има огромно търсене на LNG природен газ, а цените на спотовия пазар са дори по-високи. Така че сега на практика имаме по-малко доставки на втечнен природен газ за Европа.

Отделно имаме и рекордни ниска запълняемост на газовите хранилища. Също така по-малко от обикновено са и доставките на руски природен газ за ЕС. Така в момента имаме голямо търсене, недостатъчни доставки и това повлия на цените.

Понастоящем има един играч, който има възможността да увеличи доставките на природен газ за ЕС. Това е Русия. А през тази година поведението на руската страна е по-различно, спрямо това през последните години. Към момента Русия доставя синьо гориво основно в рамките на дългосрочните си договори. Страната има възможност да доставя чрез хъбове допълнителни количества, например през хъба на Санкт Петербург, но почти не го прави. Тя също така почти не резервира нов капацитет за пренос на газ по съществуващите газопроводи през следващите месеци.

Необичайното в случая е, че руската компания не отговаря на пазарните сигнали. А това е необичайно поведение за концерна. 

"Сега е перфектният момент Азербайджан да се появи на европейския газов пазар. Европа е жадна за доставки на природен газ и има нужда от допълнителни количества", споделя полският експерт.

Ситуацията с цените на енергоносителите сега е извънредна, заради пиковете, които са достигнати. Това са немислими цени, но в момента има редица фактори, включително очакванията, емоциите и дори паниката. Затова мисля, че към момента няма причини, които ще спомогнат за намаляване на цените и е вероятно тези цените да се запазят през зимата. Разбира се може да има и известни флуктуации. И все пак зависи колко студена ще е зимата, а поведението на Русия, смята още Страхота.

3e-news.net