На анонимния краткосрочен сегмент на платформата за търговия на "Газов Хъб Балкан" ЕАД днес, към 15.30 часа, е била сключена сделка с продукт "в рамките на деня" на цена от 24.50 лв./MWh. Това е с 0.70 лв. по-ниска от регулираната цена, в сила от 1 април, съобщиха от "Газов Хъб Балкан".

Следва да се има предвид, че в цената по сключената сделка са включени и разходите за достъп и пренос до виртуална търговска точка, което прави цената още по-конкурентна от регулираната, уточниха от хъба.

Същевременно, на дългосрочния неанонимен сегмент, са били регистрирани сделки с продукт "Април 2020" с общ обем 214 800 MWh - на среднопретеглена цена от 23.95 лв./MWh. Това е с 5 процента по-ниска от регулираната цена, се посочва в съобщението.