От днес цената на природния газ е по-ниска с 42,78 процента, на парното и топлата вода понижението в цената е мужду 8 и 26,5 на сто за различните топлофикации в страната. Това съобщи председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ Иван Иванов в онлайн обръщение, което беше излъчено на страницата на регулатора.

Снимка: КЕВР

КЕВР днес е имала заседание, за да утвърди цената за април, по която общественият доставчик да продава природен газ за крайните снабдители, както и за лицата, които притежават лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Намалението на газа е с около 2% по-голямо от първоначално заявеното на общественото обсъждане в КЕВР заради поевтиняване на синьото гориво на световните пазари. В решението на КЕВР са отразени всички промени в котировките на природния газ на европейските хъбове до вчера - 31 март 2020 г., уточни председателят на КЕВР.

От този месец синьото гориво ще струва 25 лева и 20 стотинки за мегават час без такси и налози. В сравнение с действащата през първото тримесечие на 2020 г. цена от 44,04 лв. намалението е с 18,84 лв., което представлява понижение с 42,78 процента.

Това променя и цените на топлофикациите от април, които са основните клиенти на "Булгаргаз".

Най-голямо е намаление за София - с 26,5% и във Враца с 23 на сто. Между 16 и 18% поевтинява топлоенергията във Велико Търново, Бургас, Разград и Плевен. Понижението в Пловдив е с 12 на сто. Най-малко намаление има във Варна - само 8%, а най-малко пари за парно и топла вода ще дават в Бургас, където цената става 62 лева за мегаватчас.

Цената на тока остава същата

Комисията утвърди от 1 април и преференциални цени и премии на електроенергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, които използват за основно гориво природен газ. Средното намаление на цените на високоефективната електрическа енергия за тези дружества е в размер на 27,91%. Същевременно средната прогнозна пазарна цена на електрическата енергия се запазва в размер на 90,49 лв./МВтч.

След извършен анализ Комисията реши цените на електрическата енергия във връзка с изменението на цените на природния газ от април да не бъдат изменяни и те остават на сегашните си нива.

В мотивите към решението регулаторът посочва, че намалението на преференциалните цени и премии на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от дружествата в сектор "Топлоенергетика", ще компенсира разходи в същия размер на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" към НЕК във връзка с изкупуване от обществения доставчик на осигуряваните от "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД допълнителни количества електрическа енергия за регулирания пазар за периода 29.01.2020 г. - 30.06.2020. По тези причини не се променя сегашната "цена за задължения към обществото" от 19,57 лв./MWh, като не се изменя и цената на електрическата енергия.

Токът ще поевтинее от юли

От заявлението на Енерго - Про до КЕВР става ясно, че предложеното крайно увеличение за потребителите на регулирания пазар е намалено спрямо начално обявеното от 1.83% на 0.98%.

Понижението се дължи на значителното спадане на цената на електрическата енергия, търгувана на Българската независима електроенергийна борса през последните два месеца преди подаване на заявленията, обясняват от енергийното дружество.

За всички останали участници на регулирания пазар изменението на крайните цени е изчислено при действащите условия. В случай че КЕВР одобри предложението на дружеството, цената на мрежовите услуги на електроразпределителното дружество би се променила с 0.71%, уточняват от Енерго - Про. 

От ЕВН България предлагат дневната тарифа да стане 0,13334 лв./кВтч. (без ДДС), а нощната - 0,05331 лв./кВтч. (без ДДС) за битовите клиенти на регулиран пазар в Югоизточна България от 1 юли 2020 г.

Така, ако го съотнесем към месечното потребление на едно средно домакинство в Югоизточна България (200 кВтч. дневна енергия и 70 кВтч. нощна енергия), това би довели до минимално намаление на стойността на тази фактура от сегашните 53,32 лева (с ДДС) на 53,28 лева (с ДДС), изчисляват от дружеството.

Освен минимално поевтиняване на тока, от ЕВН предлагат поскъпване на парното, въпреки намалението на природния газ с над 40%. Компанията предлага цената на топлинната енергия в Пловдив от 1 юли 2020 г .да бъде 107,55 лв./МВтч. (без ДДС).

До момента не е ясно какво предвижда ЧЕЗ за цената на тока от 1 юли.