Комисията за енергийно и водното регулиране (КЕВР) и Регулаторният орган за енергия на Гърция (RAE) приеха Окончателно съвместно Решение за сертифициране на "Ай Си Джи Би" АД (ICGB) като независим преносен оператор на преносна система за природен газ - междусистемна газова връзка Гърция - България (IGB). Това съобщиха от КЕВР.

Решението на българския регулатор е съобразено и със Становището на Европейската комисия C(2022) 4656 от 28.06.2022 г. по Проекта на съвместно решение за сертифициране на дружеството. Европейската комисия е одобрила подхода на двата национални регулаторни органа като е направила конкретни коментари, които са взети предвид в максимална степен и са отразени в Окончателното съвместно решение за сертифициране.

Решението на КЕВР и RAE осигурява от регулаторна гледна точка възможността за въвеждане в търговска експлоатация на газовата връзка "Гърция-България" (IGB) след 1 юли 2022 г. Това е нов маршрут за внос на газ в България, който помага директно за диверсификаци, сигурност на доставките и конкурентни цени за българските потребители.

По-рано днес Теодора Георгиева, изпълнителен директор от българска страна на съвместното дружество оператор ICGB, каза, че газопроводът, който свързва Гърция и България, ще започне работа през септември-октомври тази година. Продължават довършителни дейности по изграждане на наземните съоръжения - двете газоизмервателни станции при град Стара Загора и град Комотини.

Газовата връзка е от стратегическо значение, тъй като ще позволи свързване на газопреносните системи на България и Гърция и ще осигури диверсификация на източниците и маршрутите на газовите доставки за нашата страна и за Югоизточна Европа, отбелязва в съобщението си КЕВР. Чрез интерконектора IGB през втората половина на 2022 г. България ще може да получава в пълен обем договорените 1 млрд. куб. м природен газ по договора с Азербайджан. Това ще има ключово значение за сигурността на доставките на синьо гориво и за формиране на благоприятни цени за потребителите в България.

Акционерна структура на вече сертифицираната проектна компания ICGB

Схема: ICGB

Проектният капацитет на българо-гръцкия газов интерконектор позволява пренос на 3 млрд. куб.м природен газ. Това дава допълнителни възможности България и страните от региона да получат количества от Южния газов коридор и от пазара на втечнен газ посредством строящия се терминал при Александруполис.

Новата газова връзка открива още един маршрут за транспортиране на втечнен LNG газ от САЩ, Алжир, Катар, Египет и други страни. В по-дългосрочна перспектива по интерконектора IGB ще може да бъде транспортиран природен газ от Израел и Кипър, както и допълнителни обеми от Азербайджан и други страни.