Износът на швейцарски часовници през февруари 2023 г. се е увеличил с 12.2% спрямо февруари 2022 г. и възлиза на 2 милиарда 239.8 милиона швейцарски франка, според Федерацията на швейцарската часовникарска индустрия. През януари беше отчетен ръст с 8.6 на сто.

Доставките на часовници, които представляват по-голямата част от износа, миналия месец са се увеличили с 12.7% на годишна база - до 2 милиарда 141.4 милиона франка.

Износът на швейцарски часовници за САЩ нараства на годишна база с 15.5%, до 345.9 милиона франка, за Китай - с 8.2%, до 253.9 млн. франка, за Хонконг - с 22.2%, до 213.2 ммлн. франка, за Япония - с 6.7 %, до 147.2 млн. франка, за Сингапур - със 17.3%, до 143.1 млн. франка, към Обединеното кралство - с 12.2%, до 134.6 млн. франка. Тези 6 страни през февруари формират 55.3% от пазара на часовници от Швейцария. Като цяло доставките на часовници за тези 6 страни са се увеличили с 13.7 на сто.

През януари-февруари износът на швейцарски часовници е нараснал с 10.6% - до 4 милиарда 097.4 милиона франка. Експортът на часовници формира средно около 10% от общия експорт на Швейцария.

Търговският излишък на Швейцария спадна до 2.5 милиарда швейцарски франка през февруари 2023 г. от 3 милиарда през януари, според данни на митниците на страната. В номинално изражение износът през февруари намалява с 1.1% в сравнение с предходния месец и възлиза на 22.328 милиарда франка, вносът се увеличава с 1.3%, до 19.853 милиарда франка. Обемът на износа от Швейцария в реално изражение през миналия месец намалява с 2.7%, а вносът - с 0.6%.