Проучване на Асоциация на българските застрахователи (АБЗ) показва, че 63 на сто от анкетираните нямат сключена застраховка "Живот". Проучването е правено между 27 февруари и 7 март сред 371 души на възраст между 44 и 54 години, в сътрудничество със сайта "Моите пари".

Причината за ниското покритие на застраховката, е че хората нямат информация за ползите от нея, казват 40 на сто от анкетираните. Други мотиви, които откроява проучването са: липсата на необходимост от такава застраховка (28 на сто) и на средства (26 на сто).

Онова, което би накарало анкетираните да сключат застраховка "Живот" е да обезпечат себе си и близките си при възникване на непредвидени събития, свързани с живота и здравето (41 на сто). На второ място се нареждат онези, които не биха сключили застраховка (30 на сто), а на трето онези, които биха сключили, ако научат повече за животозастраховките и ползите от този застрахователен продукт (12 на сто).

Сумата, която анкетираните биха могли да си позволят да плащат всеки месец за получаване на животозастрахователно покритие е в размер на 50 лв. месечно (44 на сто от анкетираните). Близо 16 на сто от хората заделят за застраховката между 50 и 100 лв. месечно и също толкова не са запознати с месечният разход, който правят за застраховане.

Преобладаващата част от сключилите застраховка "Живот" са го направили за обезпечаване на кредит (32 на сто).

С малка разлика от тази група са потребителите, които сами са осъзнали необходимостта и предимствата от сключване на застраховка "Живот", като са избрали инвестиционна застраховка, с цел да получат едновременно рисково покритие и да извлекат полза (под формата на доходност) от инвестиционната компонента на този тип застраховка (27 на сто).

На трето място се нареждат анкетираните, който притежават класическа спестовна застраховка "Живот" (21 на сто).

Нагласи за сключване на застраховка "Живот"

Източник: Асоциация на българските застрахователи