Докато в Европа 56 процента от премийните приходи на застрахователите са в животозастраховането, а 12 процента са в автомобилното застраховане, то в България тенденцията е обърната - само 15 процента от премийните приходи са в животозастраховането. Това обясниха експерти от Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) в онлайн дискусия "За животозастраховането: индивидуални ползи и пазарно развитие", предаде БТА.

Информацията представиха Веселин Ангелов, член на Управителния съвет на АБЗ и изпълнителен директор на ЗАД "Алианц България", Росица Велинова, изпълнителен директор на "ЦКБ Живот" ЕАД и Андрей Георгиев, изпълнителен директор на ЗК "Евроинс Живот" ЕАД.

Пазарът на застрахователни продукти в Европа е стабилен, като регионът държи около 32 процента от пазара на застрахователи продукти в света, посочиха от АБЗ.

По думите на Ангелов в Европа 63 процента от платените обезщетения в сектора се падат на животозастраховането, 10 процента - на автомобилните застраховки и 6 процента - на полици, свързани с имуществено застраховане.

По данни на Комисията за финансов надзор у нас има почти двоен ръст на премийния преход в животозастраховането и през 2020 година то достига 441,5 млн. лева. Това обаче е спад спрямо 2019 година, когато приходите в сектора са били над 498,7 млн. лева.

Изплатените обезщетения в животозастраховането през 2019 година в България са били 177,7 млн. лева, а през 2020 година - над 196,4 млн. лева, посочиха от Асоциацията на българските застрахователи.