Ръст на печалбата, на приходи от продадени застрахователни полици и значително по-малко изплатени обезщетения отчитат застрахователните компании на българския пазар (общо застраховане и животозастраховане) към 30 септември 2021 г. Това показват обобщените данни от Комисията за финансов надзор (КФН) на базата на предадените междинни финансови отчети за третото тримесечие на миналата година от 34-те застрахователни компании, които работят на българския пазар.

И в двата сектора застрахователите са продали полици общо за 2 166 969 326 лева, спрямо 1 768 499 298 лева през второто тримесечие на миналата година, което представлява ръст от 22.53%. В същото време изплатените обезщетения са за общо 962 142 150 лева, в сравнение с 637 471 248 лева през второто тримесечие, което също е ръст, при това по-висок, с 50.93 на сто.

Затова пък общата печалбата е нараснала със 73.81% от 139 358 хил. лв. през второто тримесечие до 242 219 хил. лв. през третото тримесечие. Двадесет и четирите дружества от общото застраховане отчитат годишна печалба от 189 935 хил. лв., а десетте от животозастраховането - 52 284 хил. лв.

Осемте кампании от презастраховането са продали полици общо за 1 502 567 525 лева, от които по общо застраховане за 1 463 505 387 лева, а по животозастраховане за 39 062 138 лева. В същото време са изплатили обезщетения общо за 624 631 749 лева, от които по общо застраховане 618 762 361 лева и по животозастраховане 5 869 388 лева.

Общо застраховане

Компании в общото застраховане са продали застраховки за общо 2 002 952 121 лева, спрямо 1 338 353 825 лева през второто тримесечие на миналата година, което представлява огромен спад от 664 598 296 лева.

Най-голям дял заемат полиците за моторни превозни средства (71.5% или 899 996 891 лева по застраховка "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" и 531 425 753 лева по доброволната застраховка "Автокаско" за сухопътни МПС без релсовите), следвани от застраховка "Пожар и природни бедствия" (12.3% или 236 752 524 лева), "Злополука и заболяване" (5.0% или 100 167 350 лева), "Кредити, гаранции и други видове разноски" (3.9% или 64 179 908 лева), "Обща Гражданска отговорност" (2.3% или 46 323 654 лева), "Помощ при пътуване" (2.7% или 54 215 067 лева) а делът на останалите 4 вида застраховки е 2.0 на сто или 35 774 792 лева.

Печалбата на 24-те компании от Общото застраховане е 189 935 хил. лева, като нараства с 57 834 хил. лева от 132 101 хил. лева спрямо второто тримесечие.

Топ 10 на дружествата в общото застраховане по премиен приход:

 1. ЗК Лев Инс - 12.88% пазарен дял и 257 993 025 лева премиен приход;
 2. ЗД Евроинс - 12.68% и 253 924 491 лева;
 3. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп (3 място през юли) - 11.80% и 236 265 708 лева;
 4. ДЗИ - Общо застраховане - 10.49% и 210 072 946 лева;
 5. ЗАД Армеец - 8.19% и 164 137 616 лева;
 6. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве - 7.61% и 152 394 512 лева;
 7. ЗАД ОЗК - Застраховане - 6.92% и 138 585 849 лева;
 8. ЗД Бул Инс - 6.72% и 134 594 630 лева;
 9. Дженерали застраховане - 6.71% и 134 453 596 лева;
 10. ЗАД Алианц България - 6.23% и 124 877 366 лева.

Останалите 14 компании имат общо 9.79% пазарен дял.

Към края на третото тримесечие на 2021 г. изплатените обезщетения от дружествата по Общо застраховане достигат 798 124 945 лв., спрямо 525 609 559 лв. през второто или с 272 515 386 лева повече. Най-голям дял от 71.5% от тях са по застраховки на МПС или общо 1 431 422 644 лева от които "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" (899 996 891 лева) и по доброволната застраховка "Автокаско", свързана с притежаването и използването на сухопътни МПС без релсови (531 425 753 лева), следвани от застраховка "Пожар и природни бедствия" (12.7% и 236 752 524 лева), "Злополука и заболяване" (5.0% и 100 167 350 лева), "Обща Гражданска отговорност" (2.3% и 46 323 654 лева), "Кредити, гаранции, разни финансови загуби и правни разноски" (3.9% и 75 683 195 лева), "Помощ при пътуване" (2.7% и 54 215 067 лева). На останалите 4 вида застраховки се падат само 2.0% пазарен дял.

Топ 10 на дружествата в общото застраховане по изплатени обезщетения:

 1. ЗК Лев Инс - 12.88% пазарен дял и изплатени 257 993 025 лева;
 2. ЗД Евроинс - 12.68% и 253 924 491 лева;
 3. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп - 11.80% и 236 265 708 лева;
 4. ДЗИ - Общо застраховане - 10.49% и 210 072 946 лева;
 5. ЗАД Армеец - 8.19% и 164 137 616 лева;
 6. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве - 7.61% и 51 500 714 лева;
 7. ЗАД ОЗК - Застраховане - 6.92% и 138 585 849 лева;
 8. ЗД "Бул Инс" - 6.72% и 134 594 630 лева;
 9. Дженерали застраховане - 6.71% и 134 453 596 лева.
 10. ЗАД "Алианц България" - 6.23% и 124 877 366 лева;

На останалите 14 застрахователни дружества от Общото застраховането се падат 9.77% общ пазарен дял по изплатени обезщетения.

Животозастраховане

Десетте компании по Животозастраховането са продали застрахователни полици за 439 206 280 лева през третото тримесечие на 2021 г., в сравнение с 296 310 148 лв. през второто тримесечие или с 48.23% повече, сочат обобщените данни на КФН. От тях 40.1% и 176 116 817 лева формират застраховките "Живот", свързана с инвестиционен фонд, следва застраховката "Живот и рента" (36.9% и 162 074 048лева), "Заболяване" (13.1% и 57 530 757 лева), Допълнителна застраховка (5.9% и 25 719 638 лева), "Злополука" (2.9% и 12 796 638 лева) и "Женитба и детска застраховка" (1.1% и 4 968 402 лева).

Към края на август животозастрахователите отчитат обща печалба от 52 284 хил. лева, която е с 45 027 хил. лева повече от 7 257 хил. лева спрямо второто тримесечие.

Топ 5 на дружествата от Животозастраховането по премиен приход:

 1. ЗАД Алианц България живот - 31.9% пазарен дял и привлечен премиен приход за 140 241 811 лева;
 2. ДЗИ-Животозастраховане - 23.9% и 104 766 331 лева;
 3. ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп - 20.0% и 87 623 368 лева;
 4. ЗК УНИКА Живот - 11.2% и 49 318 643 лева;
 5. ГРАВЕ България Животозастраховане - 5.6% и 24 804 910 лева.

На останалите пет дружества от Животозастраховане се пада 7,5 общ пазарен дял по премиен приход.

Към края на юли изплатените обезщетения от дружествата по Животозастраховане достигат 164 017 205 лева, като нарастват с 22.7% от 111 861 689 лева, спрямо второто тримесечие. Най-голям дял от 61.1% и 100 251 886 лева заема застраховката "Живот и рента", следвана от "Живот, свързан с инвестиционен фонд" (16.6% и 27 225 059 лева), "Заболяване" (15.5% и 25 467 816 лева), Допълнителна застраховка (3.1% и 5 108 349 лева), "Женитба и детска застраховка" (2.9% и 4 729 068 лева) и "Злополука" (0.8% и 1 235 027 лева).

Топ 5 на дружествата от Животозастраховането по изплатени обезщетения:

 1. ЗАД Алианц България живот - 34.8% пазарен дял и 57 142 619 лева изплатени обезщетения;
 2. ДЗИ-Животозастраховане - 20.3% и 33 357 359 лева;
 3. ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп - 18.5% и 30 336 073 лева;
 4. ЗК УНИКА Живот - 10.1% и 16 646 176 лева;
 5. ГРАВЕ България Животозастраховане - 7.0% и 11 467 181 лева.

На останалите пет дружества от Животозастраховане се пада 9.2% общ пазарен дял по изплатени обезщетения.