Производството на електроенергия в България е спаднало с 8,32 процента за периода 01.01.2020 г. - 12.04.2020 г. спрямо същия период на 2019 г. Това показват оперативните данни на Електроенергийния системен оператор /ЕСО/ за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 12 април 2020 година спрямо аналогичния период на 2019 г., публикувана на страницата на оператора.

От 1 януари 2020 г. до 12 април е отчетено производство на електроенергия в обем от 13 026 426 MWh. За сравнение през същия период на 2019 г. производството е възлизало на 14 208 986 MWh.

Потреблението в страната е спаднало с 0,85 процента за периода 01.01.2020 г. - 12.04.2020 г. спрямо 01.01.2019 г. - 12.04.2019 г., показва статистиката на ЕСО. От началото на 2020 г. до 12 април са се изразходили 12 211 024 MWh, докато за аналогичния период на 2019 г. - 12 315 304 MWh.

Таблица: ЕСО

От ЕСО отчитат и спад в износа на електроенергия с 15,86 процента. За периода 01.01.2020 г. - 12.04.2020 г. България е изнесла 2 283 696 MWh електроенергия, докато за аналогичния период на 2019 г. - 2 714 094 MWh. За сметка на това вносът на електроенергия в България за посочения период се е увеличил със 78.97 на сто. От началото на тази година до 12 април страната ни е внесла 1 468 294 MWh електроенергия, докато за същия период на миналата година - 820 412 MWh, сочи още статистиката на ЕСО.