Приходите от акциз от алкохолни напитки отчитат ръст от 22,2 процента в периода май-октомври, съобщиха от Агенция "Митници". Оттам отбелязват, че ръстът се дължи предимно на освободените за потребление количества. Митническите служители са задържали над 45 000 литра етилов алкохол и алкохолни напитки при 182 случая. Над 80 на сто от общо задържаните количества са били установени във вътрешността на страната.

Агенцията отбелязва, че това е най-значимият ръст за последните пет години. Постъпленията в този сегмент са най-високи за съпоставимите периоди от 2016 до 2020 г. включително. Приходите от акциз в цялата група "Алкохол и алкохолни напитки", показват ръст от 14 на сто спрямо май - октомври миналата година и достигат до 175.6 млн. лева, допълват от Агенция "Митници".

Освободените за потребление количества алкохолни напитки, за които е бил заплатен акциз в периода май - октомври 2021 г., са близо 118 000 HTL, което е с над 20 на сто повече от освободеното за потребление количество през съответния период на 2020 година.