Българската стопанска камара (БСК) изрази несъгласие с предлагания Законопроект за изменение на Закона за здравето, с който се изменя Законът за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Причината за несъгласието е, че "необходимостта за предлаганите промени не кореспондира с основната цел на вносителя, посочен в мотивите, а именно: "предпазване, ограничаване и преодоляване на последиците от разпространението и заразата с вируса COVID-19 за времето след прекратяването на извънредното положение".

От БСК отбелязват, че измененията в ЗАДС не са аргументирани в мотивите към законопроекта.

По своята същност, предлаганите промени целят единствено да принудят част от петролния бизнес да инвестира средства в инсталирането на още измервателни уреди в период на претърпени от него огромни загуби, поради рязко свитото потребление. Реалният резултат от промяната, ако тя бъде гласувана, ще бъде повишаване цените на горивата в България - ефект, който ще се отрази на всички стоки и услуги и, в крайна сметка - ще забави възстановяването на икономиката, се казва в становището на БСК, което е внесено в Народното събрание.

От работодателската организация призовават предложените промени в акцизното законодателство да бъдат внесени като самостоятелен проект на Закон за изменение и допълнение на ЗАДС, придружен със съответната оценка на въздействието, който да бъде обект на самостоятелен задълбочен дебат.